Thành lập Trung tâm Khí tượng hàng không

Đô thị

Thành lập Trung tâm Khí tượng hàng không

(PLO)- Trung tâm Khí tượng hàng không bắt đầu hoạt động từ 0 giờ quốc tế (UTC) ngày 1-1-2021. 

Bản tin liên quan

Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa quyết định thành lập Trung tâm Khí tượng hàng không trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở cung xấp dịch vụ khí tượng hàng không thuộc tổng công ty.  

Trung tâm Khí tượng hàng không có chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện công tác cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không theo đúng tiêu chuẩn Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ.


Trung tâm Khí tượng hàng không cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không theo đúng tiêu chuẩn ICAO. Ảnh minh họa: P.ĐIỀN

Đồng thời, trung tâm chịu trách nhiệm trước tổng công ty về kết quả hoạt động và sản phẩm, dịch vụ do trung tâm thực hiện.

Cùng đó, trung tâm phối hợp, hiệp đồng, hợp tác với các cơ quan, đơn vị liên quan trong nước và nước ngoài để bảo đảm cung cấp dịch vụ khí tượng có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của người sử dung.

Ngoài ra, trung tâm ký kết các văn bản thỏa thuận với các tổ chức có liên quan về việc cung cấp, trao đổi thông tin khí tượng hàng không phục vụ hoạt động bay, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của trung tâm báo cáo tổng công ty.

Trung tâm còn tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không…

Dự kiến Trung tâm Khí tượng hàng không bắt đầu hoạt động từ 0 giờ quốc tế (UTC) ngày 1-1-2021. Các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tiếp tục hoạt động theo mô hình hiện tại tới thời điểm trung tâm bắt đầu hoạt động.

P.ĐIỀN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM