Phó Thủ tướng chỉ đạo về việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Đô thị

Phó Thủ tướng chỉ đạo về việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

(PLO)- Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tổ chức rà soát, tính toán lại cụ thể diện tích đất trong khu vực sân bay sử dụng cho các mục đích quốc phòng, an ninh và kinh tế.

Bản tin liên quan

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình triển khai lập quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.


Phó Thủ tướng yêu cầu cần phân định cụ thể về chức năng hoạt động dân dụng và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của sân bay.

Theo đó, đánh giá Bộ GTVT tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó đã thể hiện được các đề xuất phương án sử dụng hiệu quả quỹ đất của khu vực sân bay Tân Sơn Nhât. Tuy nhiên, phương án đề xuất quy hoạch các khu chức năng của sân bay chưa rõ, chưa phân định cụ thể về chức năng hoạt động dân dụng và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của sân bay. Đồng thời, chưa thống nhất phương án sử dụng, khai thác quỹ đất trong khu vực sân bay hiện do Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tổ chức rà soát, tính toán lại cụ thể diện tích đất trong khu vực sân bay sử dụng cho các mục đích quốc phòng, an ninh và kinh tế. Trên cơ sở đó, xác định cụ thể chức năng của sân bay là sân bay dân dụng đồng thời sử dụng cho mục đích quốc phòng khi cần thiết. Từ đó, xác định diện tích đất cần thiết để xây dựng nhà ga dân dụng và nhà ga dùng chung đảm bảo hiệu quả.

Bộ GTVT trao đổi, thống nhất với Bộ Quốc phòng về diện tích đất (hiện do Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng) sẽ được dành cho việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Đồng thời, tính toán kỹ lưỡng khu vực dùng chung dân dụng và quốc phòng, và việc quản lý, điều hành sân bay đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động hàng không.

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT tải xác định cụ thể chức năng, nhu cầu đầu tư mở rộng sân bay để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không và đảm bảo công suất của sân bay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng phương án bố trí nhà ga đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả cao trong việc sử dụng quỹ đất trong khu vực sân bay.

UBND TP.HCM phối hợp với Bộ GTVT rà soát, hoàn thiện phương án quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông khu vực sân bay đảm bảo việc đầu tư và khai thác, sử dụng đường giao thông được thuận tiện và bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở các Bộ, ngành đã thực hiện các nội dung công việc nêu trên, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo rà soát, hoàn thiện quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, tổ chức thẩm định và phê duyệt quy hoạch theo quy định.

Đẩy nhanh tiến độ Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đối với Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, để đáp ứng yêu cầu về tiến độ của dự án, Phó Thủ tướng cho rằng công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải được thực hiện khẩn trương.

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, giai đoạn 1 để kịp trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019.

Hội đồng thẩm định nhà nước phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn chỉnh nội dung bổ sung của Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án; trên cơ sở đó, Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức rà soát, hoàn thiện nội dung báo cáo thẩm định trong thời gian sớm nhất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.

 

VIẾT LONG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM