Trình Sở TN&MT phê duyệt dự án bồi thường rạch Bà Tiếng

Môi trường
(PL)- Sở Xây dựng vừa có văn bản trả lời thắc mắc của cử tri quận Bình Tân về việc thực hiện cải tạo kênh rạch chống ngập đối với rạch Bà Tiếng.

Theo Sở Xây dựng, tuyến rạch Bà Tiếng đã được phân cấp cho UBND quận Bình Tân quản lý theo Quyết định 28/2016 ban hành quy định về phân cấp quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh rạch trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, dự án rạch Bà Tiếng đã được TP chủ trương tách khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư thành dự án riêng để triển khai trước. Phần GPMB đã được giao cho Ban Bồi thường GPMB quận Bình Tân làm chủ đầu tư. HĐND đã có Nghị quyết 12/NQ-HĐND thông qua chủ trương đầu tư công với kinh phí 482.341 triệu đồng, thời gian thực hiện từ năm 2017 đến 2020.

Sở cho biết thêm tuyến rạch Bà Tiếng đã có dự án cải tạo và do quận Bình Tân làm chủ đầu tư. Trong đó, Ban Bồi thường và GPMB quận Bình Tân đang trình Sở TN&MT thẩm định phê duyệt dự án bồi thường rạch Bà Tiếng.

Theo Sở Xây dựng, trong hai năm 2018-2019 là giai đoạn chuyển chủ đầu tư nên công tác điều hành chưa được liên tục và dự án chưa được bố trí vốn. TP đã có Quyết định 2861/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đối với nguồn vốn ngân sách TP, trong đó có bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án cải tạo rạch Bà Tiếng.

THU TRINH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM