Sẽ đấu giá quyền khai thác và mua cát, sỏi lòng sông

Môi trường
(PL)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 23/2020 quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10-4-2020.

Theo nghị định này, việc cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông phải đảm bảo tuân thủ quy định liên quan của Luật Khoáng sản và theo nguyên tắc thực hiện thông qua hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (trừ trường hợp thuộc khu vực không đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về khoáng sản).

Trước khi cấp phép thăm dò, khai thác đối với khu vực lòng sông giáp ranh hai địa phương, UBND cấp tỉnh lấy ý kiến bằng văn bản của UBND cấp tỉnh địa phương giáp ranh; lấy ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về đường thủy nội địa, phòng, chống thiên tai…

“UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông để cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn theo quy định của pháp luật khoáng sản; chủ trì tổ chức đấu giá đối với khối lượng sản phẩm là cát, sỏi lòng sông thu hồi được từ các dự án nạo vét duy tu, nạo vét luồng thuộc vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa” - Nghị định 23/2020 nêu.

Bên cạnh đó, Nghị định 23/2020 cũng quy định phương tiện vận chuyển cát, sỏi lòng sông phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật giao thông đường thủy và quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản. Khi vận chuyển trên sông, chủ phương tiện phải mang theo hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của cát, sỏi. Đồng thời, thông tin, dữ liệu, sổ sách, chứng từ về khối lượng đang vận chuyển; bên bán phải xuất hóa đơn cho bên mua.

HV

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM