Đổi rác tái chế lấy vật phẩm có giá trị

Môi trường

Đổi rác tái chế lấy vật phẩm có giá trị

(PLO)- UBND TP.HCM đã giao Sở TN&MT tham mưu kế hoạch, giải pháp thực hiện mô hình đổi rác tái chế lấy vật phẩm có giá trị tương đương khác để khuyến khích người dân thực hiện phân loại rác.

Bản tin liên quan

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM, UBND TP đã giao Sở TN&MT tham mưu kế hoạch, giải pháp và lộ trình tổ chức phân loại rác tại nguồn theo hướng phân thành hai loại chính là rác thải tái chế và rác thải còn lại; giải pháp thực hiện mô hình đổi rác tái chế lấy vật phẩm có giá trị tương đương khác để khuyến khích người dân thực hiện.


UBND TP giao Sở TN&MT tham mưu kế hoạch, tổ chức phân loại rác tại nguồn theo hướng phân thành hai loại chính là rác thải tái chế và rác thải còn lại. Ảnh: NC

Đồng thời, đề xuất bổ sung phương án hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, cơ chế chính sách hỗ trợ cho các tổ chức thu gom rác dân lập nhằm khuyến khích các tổ chức này chuyển đổi lên mô hình hợp tác xã hoặc doanh nghiệp.

Ngoài ra, UBND TP  đã giao UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch và lộ trình tổ chức sắp xếp lại mạng lưới thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn; hướng dẫn các tổ chức thu gom rác dân lập tìm hiểu cơ chế chính sách hỗ trợ để chuyển đổi mô hình hoạt động cho phù hợp,…

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích các quận, huyện cũng cần xây dựng kế hoạch tham gia quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn; tiếp nhận những địa bàn có tổ chức thu gom rác dân lập thực hiện chưa tốt, chưa đảm bảo môi trường và vi phạm quy định vệ sinh môi trường. Đồng thời mở rộng việc thu gom, vận chuyển tại những khu dân cư mới.

Trong năm 2019, UBND TP sẽ ban hành quy chế phối hợp trong tổ chức thu gom, tiếp nhận, vận chuyển rác trên địa bàn TP; trong đó xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp thu gom rác dân lập, doanh nghiệp công ích và các cơ quan có liên quan.

NGUYỄN CHÂU

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM