Đà Nẵng nói không với dự án chưa đánh giá tác động môi trường

TẤN VIỆT
TẤN VIỆT
Thứ Năm, ngày 31/1/2019 - 12:00

(PLO)-Đà Nẵng yêu cầu không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng cho các dự án chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ngày 31-1, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay lãnh đạo TP vừa ban hành Công văn 605/UBND-STNMT về việc phối hợp trong công tác cấp phép lĩnh vực xây dựng, đầu tư và môi trường.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện yêu cầu các doanh nghiệp, dự án thuộc thẩm quyền quản lý của ngành, địa phương mình phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định.


Năm 2018, cơ quan chức năng Đà Nẵng xử phạt chín trường hợp thực hiện không đúng theo cam kết tại hồ sơ môi trường được duyệt. Ảnh: TẤN VIỆT

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Xây dựng, Sở KH&ĐT nghiêm túc thực hiện việc không thẩm định thiết kế xây dựng, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng và không tham mưu cấp Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án chưa có ĐTM được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định tại điểm a, điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014.

Sở TN&MT Đà Nẵng có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án đang triển khai thi công xây dựng trên địa bàn nhưng chưa lập ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định, xác nhận của Sở.

Sở TN&MT Đà Nẵng cũng phải đôn đốc chủ dự án thực hiện ĐTM và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận theo quy định.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao UBND các quận, huyện tiến hành rà soát, kiểm tra, thanh tra các dự án đang triển khai thi công xây dựng trên địa bàn nhưng chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận; đôn đốc chủ dự án thực hiện đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với các dự án thuộc thẩm quyền.

“Trường hợp vượt thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo UBND TP để xử lý theo quy định. UBND các phường, xã có nhiệm vụ kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc báo cáo UBND quận, huyện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 143 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014”, công văn nêu.

Trước đó, báo cáo cuối năm 2018 của Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng cho thấy trong năm 2018 cơ quan chức năng Đà Nẵng phát hiện chín trường hợp có xả nước ngầm trong quá trình thi công hố móng công trình vào hệ thống thoát nước chung của TP, không đúng theo cam kết tại hồ sơ môi trường được duyệt.

Sở TN&MT đã tiến hành xử lý vi phạm đối với năm đơn vị tổng số tiền 440 triệu đồng. Chuyển Sở Xây dựng, UBND quận Sơn Trà xử lý vi phạm đối với bốn đơn vị còn lại.

Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng kiến nghị TP cho tổ chức thanh tra, kiểm tra hệ thống xử lý nước thải, công tác đảm bảo môi trường theo đúng ĐTM và cam kết bảo vệ môi trường đã được cấp. Xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định.

TẤN VIỆT

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục