Mỗi người dân Đà Nẵng sẽ có 9 m2 cây xanh vào năm 2030

TẤN VIỆT
TẤN VIỆT
Thứ Ba, ngày 6/4/2021 - 14:55

(PLO)- Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - TP môi trường” giai đoạn 2021 – 2030 có tổng kinh phí 15.546 tỉ đồng.

Đà Nẵng chính thức phê duyệt đề án “Xây dựng Đà Nẵng - TP môi trường” giai đoạn 2021 – 2030.

Đề án đặt ra bốn nhóm mục tiêu cụ thể, gồm: Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường. Cải thiện môi trường, giải quyết các vấn đề môi trường trọng tâm, trọng điểm. Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

Cụ thể, đến năm 2025, Đà Nẵng hoàn thành mô hình khu công nghiệp sinh thái. Đến năm 2030, TP có ít nhất ba khu công nghiệp sinh thái.

Đồng thời, đến năm 2025, 100% phương tiện vận tải công cộng bằng xe buýt mới đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, đến năm 2030 đạt 25% xe buýt công cộng chạy bằng động cơ điện trên tổng số xe buýt đang hoạt động trên địa bàn TP.

Về cải thiện môi trường, đề án đặt mục tiêu 100% dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung. 100% dân số nông thôn được cung cấp nguồn nước hợp vệ sinh.

Tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn theo quy định đến năm 2025 đạt hơn 95%, đến năm 2030 đạt hơn 97%. Tỉ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý theo quy định đạt 100%.

Đà Nẵng sẽ đảm bảo bố trí diện tích đất cây xanh công cộng bình quân đầu người khu vực nội thành, nội thị năm 2025 đạt 6 m2/người, đến năm 2030 đạt 9 m2/người…

Tổng kinh phí khái toán thực hiện đề án giai đoạn 2021 - 2030 là 15.546 tỉ đồng. Trong đó, dự kiến từ nguồn ngân sách nhà nước 5.436 tỉ đồng, nguồn vốn ODA 3.200 tỉ đồng, nguồn vốn xã hội hóa 6.910 tỉ đồng.

TẤN VIỆT

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục