Kiểm soát vùng biển bằng luật pháp

Đô thị

Kiểm soát vùng biển bằng luật pháp

(PLO)- Để kiểm soát tàu bè trong nước cũng như tàu nước ngoài trên lãnh thổ vùng biển Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).

Bản tin liên quan

Trong năm 2018, Cục Hàng hải Việt Nam (HHVN) được giao xây dựng các văn bản QPPL. Đối với Thông tư công bố vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải, Cục Hàng hải chủ động rà soát, xây dựng dự thảo trình Bộ GTVT dự thảo 25 Thông tư. Đến nay, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành 17 Thông tư.

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Trong số các văn bản QPPL được giao xây dựng trong năm 2018, một số văn bản có nội dung mới, tác động đến nhiều tổ chức, cá nhân như: Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa và Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT về biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam.

Cục HHVN đã tổ chức 09 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy định pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vũng Tàu, Kiên Giang cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hàng hải, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển.

Bên cạnh đó, Cục HHVN xây dựng, vận hành và bảo đảm chất lượng các tiện ích công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền, chuyển tải thông tin đến lĩnh vực quản lý của Cục tới người dân và doanh nghiệp để kịp thời phản ánh bất cập trong hệ thống quản lý thông qua 03 công cụ gồm: Website Cục tại địa chỉ www.vinamarine.gov.vn; Trang Facebook của Cục HHVN tại địa chỉ htpps://www.facebook.com/cuchanghaivietnam. Cục HHVN luôn chú trọng tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước có liên quan tới biển, đảo và tiến độ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”.

Chiến lược và đề án hàng hải 

Cục HHVN nghiên cứu và dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Báo cáo Bộ GTVT về dự thảo MOU giữa Bộ GTVT và Bộ Đại dương và nghề cá Hàn Quốc liên quan đến hợp tác lập quy hoạch cảng biển đến năm 2030. Hiện nay, Bộ GTVT và Bộ Đại dương và nghề cá Hàn Quốc đã ký MOU;

Thường xuyên phối hợp với đơn vị tư vấn, hoàn thiện quy hoạch và trình Bộ tại văn bản số 4637/CHHVN-KHĐT ngày 23-11-2018; Làm công tác chuẩn bị tại Hội nghị Kết nối mạng giao thông các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và nghiên cứu đầu tư xây dựng cảng Trần Đề, Sóc Trăng.

Bên cạnh đó, Cục HHVN lập đề án xây dựng hệ thống quản lý hàng hải tàu biển (VTS) tại vùng nước, cảng biển thuộc khu vực quản lý của các Cảng vụ Hàng hải trên phạm vi cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12-3-2018; Đề án nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác cảng biển Hải Phòng bao gồm các khu bến của cảng biển Hải Phòng hiện hữu và khu bến cảng Lạch Huyện được Bộ GTVT giao nhiệm vụ từ tháng 11-2018, trình Bộ GTVT vào tháng 04-2019.

Năm 2018, Cục HHVN tổ chức xây dựng Đề án rà soát kiện toàn tổ chức, bộ máy theo nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về một số vấn đề “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

HOÀI NAM

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM