Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của TP.HCM

CHÂU NGUYÊN
CHÂU NGUYÊN
Thứ Bảy, ngày 3/7/2021 - 10:03

(PLO)-Trong năm 2021, các Sở, ban ngành ở TP.HCM sẽ triển khai thực hiện 27 dự án liên quan đến “Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu”…

Theo Sở TN&MT TP.HCM, liên quan đến kế hoạch thực hiện “Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu” trên địa bàn TP.HCM, Sở đã phối hợp với các Sở ngành và đơn vị tư vấn xây dựng trong giai đoạn 2019-2020 và được UBND TP.HCM phê duyệt theo quyết định số 3924/QĐ-UBND với mục tiêu xây dựng các chương trình, dự án, lộ trình mà TP.HCM cần thực hiện trong giai đoạn 2020-2030 để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Nội dung kế hoạch thực hiện “Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu” trên địa bàn TP.HCM bao gồm 56 chương trình, dự án trong 5 nhóm nhiệm vụ sẽ thực hiện trong giai đoạn 2020-2030, do nhiều Sở ban ngành chủ trì thực hiện, cụ thể:

* Nhóm nhiệm vụ I: Có nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, gồm: 26 chương trình, dự án do 10 Sở, ban, ngành chủ trì. Theo đó, trong giai đoạn 2021-2030, TP.HCM sẽ thực hiện nhiều chương trình chương trình, dự án như: nghiên cứu các giải pháp thay thế nhiên liệu sạch cho các phương tiện giao thông ở TP.HCM; nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi công nghệ sạch và công nghệ mới trong sản xuất công nghiệp trên địa bàn,…

* Nhóm nhiệm vụ II: Có nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu, gồm 24 chương trình, dự án do 12 Sở, ban, ngành chủ trì. Đối với nhiệm vụ này, trong giai đoạn từ năm 2021-2030, TP.HCM sẽ thực hiện các chương trình, dự án như: phát triển các khu vực đô thị mẫu để tích hợp các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; phân tích đánh giá rủi ro ngập nước tại khu vực phía Nam TP.HCM và đề xuất các giải pháp thích ứng…

* Nhóm nhiệm vụ III: Có nhiệm vụ chuẩn bị nguồn lực, gồm 6 chương trình, dự án với 5 Sở, ban, ngành chủ trì. Cụ thể, TP.HCM sẽ đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế các trạm y tế phường, xã để kịp thời ứng phó với các tình huống dịch bệnh do thời tiết cực đoan hoặc các thiên tai nguy hiểm như hỏa hoạn, gió lốc,… Bên cạnh đó, TP.HCM sẽ thực hiện một số chương trình như: Tăng cường ứng dụng vật liệu xây dựng không nung và các loại vật liệu xây dựng thân thiện môi trường trong xây dựng…

Biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng ngập lụt. Ảnh: CN

Theo hướng dẫn của Bộ TN&MT, trong kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris có những dự án lồng ghép. Đây là những dự án đang thực hiện trong các chương trình, kế hoạch khác, góp phần làm giảm khí nhà kính nên được đưa vào thực hiện thỏa thuận Paris và những dự án đề xuất mới. Với những dự án lồng ghép, các Sở ban ngành vẫn thực hiện theo kế hoạch và tiến độ cụ thể hàng năm riêng của từng dự án.

Sau khi UBND TP.HCM phê duyệt kế hoạch thực hiện “Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu” trên địa bàn TP, Sở TN&MT TP.HCM đã có văn bản gửi các Sở, ban, ngành có liên quan đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện “Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu” trên địa bàn TP. Hiện nay các Sở ngành đang triển khai thực hiện kế hoạch này. Trong năm 2021, TP sẽ có 27 dự án của các Sở ban ngành bắt đầu triển khai thực hiện.

Sở TN&MT TP.HCM đã tổ chức hội thảo tham vấn về báo cáo “Đánh giá khí hậu TP.HCM”. Đây là nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn TP.

Nhiệm vụ “Đánh giá khí hậu TP.HCM” sẽ góp phần nhận dạng và định lượng xu thế biến đổi theo thời gian cho các yếu tố khí hậu, khí tượng, thủy văn tại TP.HCM; xác định mức độ cực đoan khí hậu liên quan đến sự thay đổi của các yếu tố khí hậu, khí tượng, thủy văn ; đánh giá mức độ biến thiên của các yếu tố khí hậu, khí tượng, thủy văn tại TP.HCM; đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến các hiện tượng thời tiết cực đoan,…

CHÂU NGUYÊN

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục