Học kinh nghiệm quận 1 và 12 làm đề án đô thị thông minh

Đô thị
(PL)- Nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân TP.HCM, UBND TP đã giao chủ tịch UBND các quận/huyện học tập kinh nghiệm từ quận 1 và quận 12 (hai quận đã triển khai thí điểm) để xây dựng đề án đô thị thông minh tại mỗi quận/huyện. 

UBND TP yêu cầu việc xây dựng đề án này hoàn thành trong tháng 3-2020.

Theo đó, đề án đô thị thông minh cần được lấy ý kiến rộng rãi trong hệ thống chính trị, các chuyên gia, người dân và doanh nghiệp để phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Qua đó, tích hợp các giải pháp công nghệ phù hợp, xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, kết nối với hệ thống chung của TP.

Đồng thời, xác định các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cấp quận/huyện để xây dựng giải pháp, cung cấp nhiều tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

THU TRINH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM