Hạn chế thi công đào nhiều tuyến đường trong năm 2021

LINH PHƯƠNG
LINH PHƯƠNG
Thứ Hai, ngày 28/12/2020 - 07:20

(PLO)- Những trường hợp cấp bách, cần thiết phải thi công đào đường trên các tuyến đường, đoạn đường này sẽ do Sở GTVT, UBND các quận, huyện xem xét, giải quyết theo phân cấp quản lý. 

Sở GTVT TP.HCM vừa ban hành danh mục các tuyến đường, đoạn đường hạn chế thi công đào đường ban ngày (từ 5 giờ đến 22 giờ) thuộc địa bàn TP trong năm 2021.
Theo đó, các tuyến đường, đoạn đường hạn chế thi công đào đường ban ngày trong năm 2021 do Sở GTVT quản lý là 514 tuyến đường, đoạn đường; 254 tuyến đường, đoạn đường do UBND quận, huyện quản lý.
Bên cạnh đó, Sở GTVT TP cũng ban hành danh mục các tuyến đường, đoạn đường hạn chế thi công đào đường trong năm 2021. Trong đó, 188 tuyến đường, đoạn đường do Sở GTVT quản lý; 155 tuyến đường, đoạn đường do UBND quận, huyện quản lý.
Các tuyến đường, đoạn đường thuộc danh mục nêu trên được phép thi công xử lý các sự cố đột xuất về kỹ thuật nhưng phải chấp hành theo đúng quy định (tại khoản 1, 2 Điều 16 Quyết định số 09 ngày 20-2-2014 của UBND TP và được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 30 ngày 4-9-2018 của UBND TP). 
Những trường hợp cấp bách, cần thiết phải thi công đào đường trên các tuyến đường, đoạn đường này sẽ do Sở GTVT, UBND các quận, huyện xem xét, giải quyết theo phân cấp quản lý. 

LINH PHƯƠNG

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục