Xử lý tổ chức, cá nhân để kéo dài tiến độ, tăng vốn dự án

Giao thông
(PL)- Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các cơ quan, bộ, ngành và các địa phương trên cả nước về việc thực hiện nghị quyết hoạt động chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

Theo nghị quyết, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng tập trung thực hiện cam kết, giải pháp đồng bộ để khắc phục những tồn tại, hạn chế. Theo đó, đối với lĩnh vực giao thông, cần rà soát, đánh giá tổng thể thực trạng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, quy hoạch giao thông. Bên cạnh đó, chấn chỉnh hoạt động vận tải đường sắt, có phương án đầu tư phát triển vận tải đường sắt bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Các cơ quan trên phải trình Quốc hội cho ý kiến về phương án đầu tư hệ thống đường sắt tốc độ cao tuyến Bắc-Nam vào năm 2019, đồng thời thu hút mạnh nguồn lực của các thành phần kinh tế trong nước và ngoài nước cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Trong đó, ưu tiên cho các công trình lớn, quan trọng, thiết yếu.

Cũng theo nghị quyết, các công trình giao thông trọng điểm phải được hoàn thành theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Đặc biệt, xác định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý thích hợp đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc kéo dài tiến độ, tăng vốn dự án, nhất là các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ giao cho Bộ GTVT và địa phương quản lý.

VIẾT LONG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM