Thủ tướng chỉ đạo thu phí không dừng minh bạch, liên thông

Giao thông
(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các dự án đường cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ, quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện về việc đầu tư lắp đặt, sửa chữa, cải tạo, vận hành hệ thống thiết bị, phần mềm tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án đường cao tốc do VEC quản lý. Đảm bảo minh bạch, kết nối liên thông, đồng bộ với hệ thống thu phí tự động trên toàn quốc theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng trên toàn quốc (trong đó có các dự án đường cao tốc do VEC quản lý), bảo đảm thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, việc thu phí tự động không dừng sẽ thực hiện việc kết nối liên thông, đồng bộ trong toàn hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng trên toàn quốc và dừng thu giá đối với những dự án không thực hiện đúng lộ trình chuyển đổi.

L.HUYỀN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM