Mở rộng xe buýt nhiên liệu sạch gặp khó

Giao thông

Mở rộng xe buýt nhiên liệu sạch gặp khó

(PL)- TP.HCM đang triển khai kế hoạch đầu tư mới các phương tiện xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch. Dự kiến đến cuối năm 2017 sẽ có khoảng 841 xe sử dụng khí thiên nhiên (CNG) hoạt động trên 39 tuyến xe buýt có trợ giá của TP.

Để tạo thuận lợi cho các phương tiện vận tải sử dụng nhiên liệu sạch, UBND TP.HCM đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas South) đẩy nhanh xây dựng mới chín vị trí trạm nạp nhiên liệu CNG và mở rộng bốn trạm nạp nhiên liệu CNG hiện hữu. Về giá cung cấp khí CNG, TP.HCM đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam xem xét giữ ổn định giá bán bằng 60% so với giá dầu DO.


Xe buýt chạy bằng nhiêu liệu sạch góp phần bảo vệ môi trường.

Hiện nay TP.HCM có 256 xe buýt sử dụng nhiên liệu khí CNG hoạt động trên các tuyến xe buýt có trợ giá của TP với giá cung cấp CNG bằng 60% so với giá dầu DO. Theo UBND TP.HCM, việc đưa vào hoạt động các xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch đã đạt được hiệu quả tích cực, cải thiện chất lượng dịch vụ, tạo hình ảnh mới cho hoạt động xe buýt của TP và góp phần không nhỏ trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, từ đầu năm 2017, PV Gas South điều chỉnh tăng giá bán khí CNG lên bằng 66% so với giá dầu DO và dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng giá bán cho các năm tiếp theo. Công ty này cũng đang tạm dừng triển khai việc đầu tư mới các trạm nạp khí CNG trên địa bàn TP. Các yếu tố này ảnh hưởng không nhỏ đến chủ trương đầu tư phát triển xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch của TP.HCM.

AT

BÌNH LUẬN

Tuyến

Hôm nay tôi đi ngang ngã 3 Vũng tàu và gặp dòng chữ '"xe buýt sử dụng nhiện liệu sạch " là cái gì tôi không hiểu. Thường ngày tôi chỉ nghe và đọc Nhiên liệu sạch?!? Tôi nhớ chuyến xe ấy có mã 150.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM