Cao tốc Bắc-Nam được thông qua với nhiều ràng buộc

VIẾT LONG - CHÂN LUẬN
VIẾT LONG - CHÂN LUẬN
Thứ Tư, ngày 22/11/2017 - 09:49

(PLO)- Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam.

Sáng 22-11, có 449 đại biểu Quốc hội (QH) tham gia (chiếm 91,45%) với 408 phiếu tán thành (chiếm 83,1%). Theo đó, QH chính thức thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Như vậy, theo nghị quyết của QH, giai đoạn trên sẽ đầu tư từ Cao Bồ (Nam Định) đến Bãi Vọt (Hà Tĩnh), từ Cam Lộ (Quảng Trị) đến La Sơn (Thừa Thiên- Huế), từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến Dầu Giây (Đồng Nai), cầu Mỹ Thuận 2 (Tiền Giang và Vĩnh Long).

Dự án được thực hiện với quy mô sáu làn xe trên tất cả dự án thành phần, riêng dự án Cam Lộ-La Sơn theo quy mô bốn làn xe theo quy hoạch đã được phê duyệt.


Với 408 phiếu tán thành (chiếm 83,1%), QH chính thức thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Dự án có chiều dài 654 km với tổng mức đầu tư 118.716 tỉ đồng. Trong đó có 55.000 tỉ đồng vốn nhà nước và  63.716 tỉ đồng huy động các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, để thực hiện dự án trên, nghị quyết QH nêu rõ Chính phủ cần triển khai thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức thực hiện và quản lý dự án.

Bên cạnh đó, bảo đảm sự cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong và ngoài nước; đối với các dự án thành phần đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) cần khắc phục những hạn chế, bất cập đã nêu trong báo cáo của Ủy ban Thường vụ QH.

Ngoài ra, Chính phủ cần ban hành tiêu chí, nguyên tắc, phân bổ vốn nhà nước đầu tư tham gia thực hiện dự án hợp lý và cơ chế giám sát, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.

Đối với những dự án thành phần sử dụng toàn bộ vốn đầu tư công, nghiên cứu, áp dụng phương án thu phí hợp lý để thu hồi vốn đầu tư của Nhà nước. Đối với các dự án thành phần đầu tư công theo hình thức đối tác công tư, sau khi nhà đầu tư chuyển giao lại công trình, nghiên cứu tiếp tục thu phí để hoàn trả phần vốn đầu tư của Nhà nước.

Về giá, nghị quyết nêu rõ được xác định theo nguyên tắc xác định cụ thể mức giá khởi điểm và mức giá cho từng thời kỳ làm cơ sở đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật đấu thầu, phù hợp với khả năng chi trả của người dân, bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận của nhà đầu tư và lợi ích Nhà nước. Bảo đảm tính đúng, tính đủ và công khai, minh bạch các yếu tố hình thành giá.

Nghị quyết cũng yêu cầu trường hợp dự án thành phần đấu thầu không lựa chọn được nhà đầu tư, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ QH xem xét, quyết định.

VIẾT LONG - CHÂN LUẬN

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục