Bộ trưởng Bộ GTVT: Quy trách nhiệm nếu giải ngân chậm

Giao thông
(PL)- “Giám đốc ban quản lý dự án, thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm chính nếu không hoàn thành việc giải ngân”.

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp mới đây về kiểm tra tiến độ công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2018 và kế hoạch giải ngân năm 2019.

Trước đó, đại diện Vụ Kế hoạch đầu tư cho biết Bộ GTVT được giao kế hoạch giải ngân năm 2018 với tổng số là 26.332 tỉ đồng. Kết quả giải ngân đến nay được 13.739 tỉ đồng. Số vốn chưa giải ngân tập trung tại hai nhóm ODA và vốn trái phiếu chính phủ (chủ yếu là các dự án sử dụng vốn dư). Nguyên nhân chủ yếu là do giải phóng mặt bằng chậm, điều kiện thời tiết mưa nhiều tại các khu vực triển khai dự án, điều chỉnh thiết kế quá nhiều như tại dự án ODA do nước ngoài thực hiện dẫn đến chậm thi công, thiếu sự quyết liệt trong chỉ đạo và điều hành của một số đơn vị…

- PHÚ PHONG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM