ACV phải đóng thuế đất nếu tiếp tục thu phí xe vào sân bay

VIẾT LONG
VIẾT LONG
Thứ Ba, ngày 14/1/2020 - 04:30

(PL)- Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý số tiền thu được từ dịch vụ đường dẫn vào các nhà ga hàng không của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) giai đoạn 2012-2017.

Theo đó, Kết luận số 2569/2017 của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu của ACV, TTCP không kiến nghị xử lý về kinh tế đối với việc ACV đã thu tiền sử dụng đường dẫn vào nhà ga hàng không đối với ô tô con đưa, đón trả khách.

Cụ thể, giai đoạn 2012-2017, ACV hạch toán kế toán số tiền này, xuất hóa đơn, xác định doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Đồng thời, trích lập các quỹ của doanh nghiệp theo đúng hướng dẫn chế độ kế toán của Bộ Tài chính và đã nộp thuế, nghĩa vụ ngân sách theo đúng quy định.

Do đó, liên bộ Tài chính và GTVT thống nhất kiến nghị Thủ tướng không xử lý kinh tế đối với số tiền ACV đã thu được từ dịch vụ đường dẫn vào nhà ga hàng không đối với ô tô đưa, đón trả khách giai đoạn 2012-2017.

Đối với nghĩa vụ tài chính về đất đai ở phần diện tích làm đường dẫn vào nhà ga sân bay, Bộ Tài chính cho biết trường hợp xác định là đất công cộng, không có mục đích kinh doanh thì thực hiện theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, đối với phần giá trị tài sản trên đất (là đường dẫn) do ACV đã đầu tư có thu tiền (mục đích kinh doanh) nên phải nộp tiền thuê đất theo quy định.

Bên cạnh đó, quy định của pháp luật về đất đai hiện hành thì các trường hợp sử dụng đất mà không thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất) thì ngoài việc bị truy thu đủ số tiền phải nộp còn phải nộp số tiền tương đương với tiền chậm nộp. Vấn đề này được xác định theo quy định của pháp luật về quản lý thuế tương ứng tại từng thời kỳ.

Vậy với trường hợp trên, ACV phải nộp tiền thuê đất theo quy định của chính sách thu tiền thuê đất và số tiền tương đương với tiền chậm nộp.

Trước đó, TTCP có kết luận 21/22 cảng hàng không (do ACV quản lý) đang thu tiền sử dụng sân đường dẫn vào nhà ga hàng không đối với ô tô đưa, đón trả khách là không đúng quy định của pháp luật về đất đai do không phải nộp tiền sử dụng đất. Tổng số tiền thu khoảng 59 tỉ đồng.

Trong khi đó, theo Bộ GTVT, tổng doanh thu, chi phí, nghĩa vụ ngân sách đối với dịch vụ đường dẫn vào nhà ga 21 cảng hàng không đã được ACV thực hiện trong giai đoạn 2012-2017 lên tới 1.024 tỉ đồng. Riêng giai đoạn 2012-2015 là 551 tỉ đồng, cao gấp nhiều lần số công bố của TTCP.

VIẾT LONG

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục