Đà Nẵng ủy quyền phê duyệt ĐTM cho BQL khu công nghiệp

Đô thị

Đà Nẵng ủy quyền phê duyệt ĐTM cho BQL khu công nghiệp

(PLO)- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án đang triển khai thi công. 

Bản tin liên quan

Ngày 19-2, Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho biết, UBND TP đã có quyết định về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng đối với các dự án đầu tư thực hiện tại các khu công nghiệp (KCN). Thời hạn ủy quyền là 5 năm tính đến hết ngày 21-1-2024.

Theo đó, các KCN được ủy quyền gồm: KCN Hòa Cầm; KCN Liên Chiểu; KCN Đà Nẵng; KCN Hòa Khánh; KCN Hòa Khánh mở rộng; KCN dịch vụ thủy sản Đà Nẵng.

Trong quyết định này, TP giao Ban quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng được phép tổ chức thẩm định, phê duyệt ĐTM, điều chỉnh nội dung ĐTM do mình phê duyệt.


TP Đà Nẵng cấm các sở ngành tham mưu cấp phép xây dựng khi chưa có ĐTM. Ảnh: HOÀI AN.

Ngoài ra, được thực hiện giám sát công tác bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai các dự án do mình phê duyệt báo cáo ĐTM; chủ trì trả lời ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan đến báo cáo ĐTM do mình phê duyệt.

Trước đó, PLO.VN đã thông tin, UBND TP Đà Nẵng cũng có văn bản giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiêm túc thực hiện việc không thẩm định thiết kế xây dựng, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng và không tham mưu cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án chưa có báo cáo ĐTM được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.  

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án đang triển khai thi công xây dựng trên địa bàn nhưng chưa lập báo cáo ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định, xác nhận của Sở. 

UBND các quận, huyện rà soát, kiểm tra, thanh tra các dự án đang triển khai thi công xây dựng trên địa bàn nhưng chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận.

Đôn đốc chủ dự án thực hiện đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định. Ngoài ra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với các dự án thuộc thẩm quyền.

HOÀI AN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM