Làm sao để hợp thức hóa đất mua giấy tay?

Tư vấn

Làm sao để hợp thức hóa đất mua giấy tay?

Xin hỏi, giờ nếu tôi muốn làm giấy tờ hợp thức hóa đất theo pháp luật thì phải làm sao?

Bản tin liên quan

Năm 2004 tôi có mua một miếng đất 85m2 tại An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương). Giấy tờ chỉ có bản thỏa thuận mua bán viết tay giữa hai bên và bản photo công chứng quyền sử dụng đất nông nghiệp toàn bộ lô đất lớn.

 

Xin hỏi, giờ nếu tôi muốn làm giấy tờ hợp thức hóa đất theo pháp luật thì phải làm sao? Cần những bước gì, làm ở đâu? Mong được chuyên mục tư vấn. Cảm ơn.

Thao Nguyen (vanthao37@...)

 


- Trả lời:

Giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Theo quy định, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15-10-1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15-10-1993, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15-10-1993;

đ) Giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ nêu trên mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác.

Kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan nhưng đến trước ngày 1-7-2004 (ngày Luật đất đai có hiệu lực thi hành) chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Trường hợp nhận chuyển nhượng đất trước ngày 1-7-2004 (ngày Luật đất đai có hiệu lực thi hành):

Điều 11 nghị định số 84 ngày 25-5-2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, đồng thời ghi nhận:

Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất hoặc nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi là người nhận chuyển quyền) trước ngày 1-7-2004 mà chưa được cấp giấy chứng nhận nhưng có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của bên chuyển quyền (không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển quyền) thì không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, người nhận chuyển quyền nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Trường hợp nhận chuyển nhượng đất sau ngày 1-7-2007:

Việc chuyển nhượng này phải được lập thành hợp đồng có công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất (theo quy định tại điều 127 Luật đất đai năm 2003).

Về trình tự, thủ tục của việc hợp thức hóa quyền sử dụng đất theo yêu cầu của bạn, do chúng tôi không rõ bạn nhận chuyển nhượng thửa đất vào thời điểm nào (trước hay sau thời điểm ngày 1-7-2004), trên đất có nhà hay tài sản khác gắn liền với đất hay không…, do vậy không thể có câu trả lời cụ thể cho bạn.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với UBND thị xã Thuận An, Bình Dương để có hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng.

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gởi về địa chỉ email: batdongsanplo@gmail.com hoặc hotline: 0996 166177.

- N.ANH (Tuổi trẻ)

BÌNH LUẬN

fghjkl

http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20160608/lap-bien-ban-ngan-hang-khong-chiu-thi-hanh-an-voi-phuoc-sang/1114999.html
"Trong đó có số tiền phát sinh do được đền bù quyền sử dụng đất của ông Phước Sang, bà Kim Thư, ông Thiện Hậu được tòa tuyên xử lý để thu hồi nợ cho Ngân hàng Á Châu". Tòa không có quyền tuyên trích tiền khí nó chưa thuộc chủ sở hữu vì việc thỏa thuận đền bù này không được chủ đất chấp thuận thì sao? Pháp lý vụ này hay đây nhờ PL phân tích sâu thêm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM