Xin được bán căn hộ sau khi tạm nộp tiền sử dụng đất

Bất động sản

Xin được bán căn hộ sau khi tạm nộp tiền sử dụng đất

(PLO)- Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi UBND TPHCM về việc đẩy nhanh công tác thẩm định giá tiền sử dụng đất, tiền sử dụng đất điều chỉnh của các dự án bất động sản (BĐS).

Bản tin liên quan

HoREA hoan nghênh và đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các Sở và Hội đồng thẩm định giá đất thành phố đẩy nhanh quy trình và thủ tục xác định giá đất, xác định tiền sử dụng đất để rút ngắn thời gian mà doanh nghiệp đang phải “chờ đợi mỏi mòn” như hiện nay, và nhất là trong điều kiện nguồn thu ngân sách còn đang rất thiếu hụt để đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên và chi cho đầu tư phát triển rất lớn của thành phố.

Tuy nhiên, Hiệp hội có băn khoăn về một nội dung của Thông báo số 520/2017 của Văn phòng UBND TP, chỉ đạo các cơ quan thực hiện đối với các hồ sơ đã thực hiện tạm nộp tiền sử dụng đất, như sau: “Sở Xây dựng không giải quyết thủ tục chuyển nhượng dự án và không cho chủ đầu tư bán sản phẩm cho khách hàng đối với các trường hợp chủ đầu tư đã thực hiện tạm nộp tiền sử dụng đất, để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định”.

Căn cứ quy định của Luật Kinh doanh BĐS 2014, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết điều kiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai chỉ áp dụng đối với trường hợp phân lô bán nền, không quy định đối với các trường hợp bán nhà hoặc căn hộ hình thành trong tương lai. Luật Kinh doanh BĐS 2014 cũng đã quy định 8 hành vi bị cấm trong kinh doanh BĐS, trong đó có hành vi chủ đầu tư “Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước” (Khoản 6 điều 8), nhằm buộc các chủ đầu tư phải có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; Khoản 3 điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định “Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật”. Điều này cũng hàm nghĩa chủ đầu tư dự án BĐS phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước trước khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho khách hàng. 


DN BĐS kiến nghị được bán sản phẩm cho khách hàng sau khi tạm nộp tiền sử dụng đất.

Do vậy, Hiệp hội kiến nghị UBND TP xem xét cho phép chủ đầu tư dự án nhà ở hình thành trong tương lai được bán sản phẩm cho khách hàng, sau khi đã thực hiện tạm nộp tiền sử dụng đất và có văn bản cam kết sẽ nộp tiền sử dụng đất phát sinh (nếu có) sau khi các cơ quan thẩm quyền đã phê duyệt số tiền sử dụng đất của dự án phải nộp, để sớm đưa sản phẩm ra thị trường, giảm bớt khó khăn cho chủ đầu tư, và góp phần làm tăng nguồn thu tiền sử dụng đất vào ngân sách thành phố.   

HoREA cũng cho biết đã nhận được Văn bản số 355/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) kiến nghị UBND TP xem xét giải quyết cho được sớm nộp ngân sách thành phố tiền sử dụng đất, tiền sử dụng đất phát sinh bổ sung, kể cả các trường hợp xin được tạm nộp tiền sử dụng đất và cam kết nộp tiền sử dụng đất bổ sung (nếu có) của 14 dự án.

Theo HoREA, công ty Novaland có năng lực tài chính, có nguyện vọng được sớm nộp tiền sử dụng đất, tiền sử dụng đất phát sinh bổ sung, hoặc được tạm nộp tiền sử dụng đất và cam kết nộp tiền sử dụng đất bổ sung (nếu có) trong khi chờ các cơ quan có thẩm quyền xác định giá đất, xác định số tiền sử dụng đất phải nộp, để có thể được sớm đóng góp vào nguồn thu ngân sách của thành phố, và đề nghị được cho phép bán nhà ở hình thành trong tương lai của dự án.

“Hiệp hội kính đề nghị UBND TP xem xét giải quyết nguyện vọng của Novaland cũng như của rất nhiều doanh nghiệp BĐS khác, để tạo điều kiện cho thị trường BĐS vận hành thông suốt” HoREA kiến nghị.      

QUANG HUY

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM