TP.HCM gỡ rối về thẩm định giá đất

Bất động sản

TP.HCM gỡ rối về thẩm định giá đất

(PL)- Sở TN&MT vừa ký ban hành quyết định về hướng dẫn lựa chọn đơn vị tư vấn có chức năng định giá đất để lập chứng thư định giá đất, phục vụ công tác xác định giá đất cụ thể (chủ yếu là để tính tiền sử dụng đất - PV).

Theo đó, khi nhận được đầy đủ hồ sơ địa chính cần xác định giá đất, Sở sẽ đăng thông tin mời thầu trên website của Sở. Việc tổ chức chọn thầu sẽ thực hiện khi có ít nhất ba đơn vị tư vấn tham gia dự thầu. Nếu sau ba ngày làm việc mà không đủ ba đơn vị tham gia, Sở sẽ đăng thông tin lần nữa và chờ tiếp trong ba ngày làm việc. Sau lần hai này mà vẫn không đủ ba đơn vị thì Sở TN&MT sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể dựa vào đánh giá năng lực thực tiễn, giải pháp thực hiện và giá bỏ thầu.

“Trong trường hợp do yêu cầu tiến độ công việc, Sở chỉ tiến hành mời thầu một lần” - Sở TN&MT lưu ý. Riêng trường hợp hết thời hạn hai lần mời thầu mà không có đơn vị nào tham gia thì Sở sẽ chủ động mời đích danh đơn vị tư vấn uy tín để thương thảo lựa chọn. Đơn vị thực hiện gói thầu này sẽ được cộng thêm 10 điểm cho mỗi lần tham gia dự thầu sau đó (không quá ba lần).

Quyết định trên cũng nêu rõ yêu cầu về tiêu chí đánh giá, chấm điểm, điều kiện lựa chọn đơn vị tư vấn. Trong trường hợp được chọn nhưng đơn vị tư vấn vi phạm hợp đồng hoặc các quy định có liên quan đến công tác xác định giá đất làm ảnh hưởng đến chất lượng tiến độ công việc thì Sở có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng để chỉ định hoặc lựa chọn đơn vị khác.

“Nếu đơn vị nào thường xuyên vi phạm (hai lần trở lên) hoặc không trung thực, khách quan khi lập chứng thư xác định giá đất thì Sở có quyền không xem xét hồ sơ dự thầu trong thời gian không ít hơn sáu tháng” - Sở nhấn mạnh. Đồng thời, đơn vị tư vấn vi phạm cũng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thiệt hại gây ra. Thông tin vi phạm sẽ được công bố trên website của Sở.

Việc Sở TN&MT ban hành quyết định về hướng dẫn lựa chọn đơn vị tư vấn để lập chứng thư thẩm định giá đất như trên đã gỡ được vướng mắc lâu nay khiến doanh nghiệp gặp khó khăn khi nộp tiền sử dụng đất. Theo Quyết định 35/2015 của TP về hệ số điều chỉnh giá đất, với khu đất trị giá 30 tỉ đồng trở lên bắt buộc phải thẩm định giá đất (không được áp dụng hệ số điều chỉnh tiền sử dụng đất). Tuy nhiên, việc lựa chọn đơn vị tư vấn để thẩm định thì chưa được quy định. Do đó doanh nghiệp không thể thực hiện được việc nộp tiền sử dụng đất để hoàn tất các thủ tục pháp lý.

CẨM TÚ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM