Thêm 1 cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bất động sản

Thêm 1 cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(PLO)- Theo Nghị định 148 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) đã được Chính phủ sửa đổi, bổ sung. 

Bản tin liên quan

Cụ thể, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai (ĐKĐĐ), tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại sổ hồng là văn phòng (VP) ĐKĐĐ và chi nhánh VP ĐKĐĐ (quy định hiện hành chỉ có VP ĐKĐĐ).
Với nơi chưa thành lập VP ĐKĐĐ thì VP đăng ký QSDĐ cấp tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
Trong khi đó, VP đăng ký QSDĐ cấp huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với QSDĐ ở tại Việt Nam. 
UBND cấp xã chuyển hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại sổ đến VP ĐKĐĐ, chi nhánh VP ĐKĐĐ nếu hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã. Quy định này có hiệu lực từ ngày 8-2-2021. 

PD

BÌNH LUẬN

Đỗ văn thiết

Tôi mua đất được gần 3năm chưa biết gì về đất đai lên mua sổ đầy hết trang 4 đến giờ vẫn chưa làm được sổ tên chính chủ của minh mong cơ quan chức năng chỉ dùm để tôi làm được sổ chình chủ của tôi

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM