Tháo gỡ nút thắt đất đai cho hàng ngàn người dân Đà Nẵng

LÊ PHI
LÊ PHI
Thứ Tư, ngày 27/5/2020 - 16:07

(PLO)-Sẽ không thu hồi giấy chứng nhận đã cấp cho những người đã nhận quyền sử dụng đất dù thời hạn sử dụng đất được xác định không đúng quy định.

Ngày 27-5, theo thông tin PLO có được, Bộ TN&MT vừa có văn bản hướng dẫn xử lý vướng mắc về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến Kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ gửi UBND TP Đà Nẵng.

Theo đó, Bộ TN&MT đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo kiểm tra các hồ sơ đã cấp giấy chứng nhận trước đây, căn cứ vào hồ sơ giao đất, cho thuê đất và quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp giấy chứng nhận để xác định thời hạn sử dụng đất cụ thể.

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được xác định thời hạn ổn định lâu dài trong giai đoạn thực hiện Luật Đất đai 2003 hoặc Luật Đất đai năm 2013 chỉ đối với trường hợp giao đất để tạo vốn xây dựng cơ bản hạ tầng theo quy định của pháp luật đất đai năm 1993.


Bộ TN&MT có hướng dẫn cho Đà Nẵng tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thời hạn sử dụng đất theo Kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ. Ảnh: LÊ PHI.

Đối với trường hợp xác định thời hạn sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật đất đai thì giải quyết như sau:

Trường hợp thời hạn sử dụng đất được xác định không đúng quy định của pháp luật đất đai, người được cấp giấy chứng nhận chưa chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai thì thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đã cấp và cấp lại giấy chứng nhận cho người sử dụng đất theo quy định tại điểm d khoản 2 và khoản 3 điều 106 của Luật Đất đai, điểm b khoản 4 khoản 7 và khoản 8 điều 87 của Nghị định 43/2014.

Trường hợp thời hạn sử dụng đất được xác định không đúng quy định của pháp luật đất đai nhưng được cấp giấy chứng nhận đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật về đất đai thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận không thu hồi giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 106 của Luật Đất đai và khoản 5, điều 87 của Nghị định 43.

Việc thu hồi giấy chứng nhận chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của toà án nhân dân đã được thi hành theo quy định tại khoản 6, điều 87 của Nghị định 43.

Bộ TN&MT cũng cho biết, việc đề xuất cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trên giấy chứng nhận đã cấp thành đất ở đối với trường hợp đã cấp giấy chứng nhận vào mục đích sản xuất kinh doanh, thời hạn ổn định lâu dài theo đơn giá đất ở là không có căn cứ để thực hiện.

Việc chuyển từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở được thực hiện theo thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành. Trường hợp thời hạn sử dụng đất đã được xác định chưa phù hợp với quy định của pháp luật đất đai thì giải quyết theo hướng dẫn tại điểm 1 của công văn hướng dẫn.

Như chúng tôi đã từng phản ánh, mấy năm qua hàng ngàn người dân và doanh nghiệp sở hữu đất đai tại Đà Nẵng “mắc kẹt” vì liên quan đến Kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ. Đặc biệt là liên quan đến việc đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ buộc phải điều chỉnh từ lâu dài dài sang có thời hạn.

Do "mắc kẹt" Kết luận 2852 nên việc chuyển nhượng, mua bán đất đai gặp rất nhiều khó khăn.

LÊ PHI

Tiền Giang đưa xe xét nghiệm lưu động đến các điểm nóng

Thứ Hai, ngày 20/9/2021

(PLO)- Bộ Y tế hỗ trợ tỉnh Tiền Giang 2 xe xét nghiệm lưu động, mỗi xe xét nghiệm sẽ có từ 7-9 nhân viên y tế thực trực tiếp vận hành, với thế mạnh có thể lấy mẫu ngay tại hiện trường, xét nghiệm RT-PCR cho kết quả nhanh.

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục