Sửa đổi tám nhóm chính sách về đất đai

Bất động sản

Sửa đổi tám nhóm chính sách về đất đai

(PL)- Bộ TN&MT đang được giao nhiệm vụ xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Theo báo cáo của Bộ TN&MT, quan điểm sửa đổi luật sẽ tập trung vào ba mục tiêu lớn xuyên suốt là quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng, phát huy được nguồn đất đai cho phát triển kinh tế; tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản về chính sách đất đai, hoàn thiện các quy định về quyền của người sử dụng đất để thúc đẩy phát triển và giải quyết, giảm khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai.

Trên cơ sở đó, Bộ dự kiến sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung tám nhóm chính sách lớn gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kinh tế, tài chính đất đai và phát huy nguồn lực đất đai; về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về thu hồi đất; về chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp để thúc đẩy tập trung đất đai; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cùng với đó là việc quản lý, sử dụng đất của các dự án bất động sản nghỉ dưỡng; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa Luật Đất đai và các luật liên quan như Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Lâm nghiệp.

P.DUNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM