Quảng Nam: Hủy 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

THANH NHẬT
THANH NHẬT
Thứ Tư, ngày 14/7/2021 - 17:18

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất ban hành quyết định hủy 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nợ tiền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Chí Thành.

Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã phát thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch tỉnh ngày 5-7.

Theo thông báo, sau khi nghe văn phòng UBND tỉnh báo cáo các nội dung liên quan do các sở, ban, ngành, địa phương trình UBND tỉnh, ý kiến của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã kết luận nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, ông Thanh thống nhất ban hành quyết định hủy 185 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nợ tiền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thị số 6 và số 11, thuộc Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Kết luận được đưa ra dựa trên đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình ngày 18-6. Ông Thanh yêu cầu văn phòng UBND tỉnh tổng hợp hồ sơ, tham mưu tỉnh ban hành quyết định.

Được biết, Khu đô thị số 6 có diện tích 26,78 ha, Khu đô thị số 11 có diện tích 12,98 ha hiện chưa được nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng, chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng QSDĐ.

THANH NHẬT

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục