Mỗi tháng TP.HCM cấp được hơn 1.000 sổ hồng

Bất động sản

Mỗi tháng TP.HCM cấp được hơn 1.000 sổ hồng

(PLO)- Trong 11 tháng đầu năm 2020, Sở TN-MT TP.HCM đã cấp được 11.774 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng).

Bản tin liên quan

Cụ thể, con số sổ hồng trên được đưa ra trong báo cáo mới nhất của Sở TN-MT TP gửi UBND TP.HCM về tình hình ước thu tiền sử dụng đất năm 2020, các giải pháp về thu tiền sử dụng đất đến cuối năm 2020.

Theo đó, công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu (với tổ chức và cá nhân) 11 tháng đầu năm 2020 là 11.774 sổ hồng. Con số này đã nâng tỉ lệ sổ hồng đã cấp cho tổ chức là 1.514.281 sổ, đạt tỉ lệ 92,34%; nâng tỉ lệ cấp sổ hồng của hộ gia đình và cá nhân đến nay là 1.561.330 sổ, đạt 98,07%.

Công tác đăng ký biến động (với tổ chức và cá nhân) 11 tháng đầu năm 2020 là: 397.922 sổ hồng.

Về thu tiền sử dụng đất năm 2020, qua trao đổi với Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố, Sở TN-MT TP cho biết thu tiền sử dụng đất ước cả năm 2020 là 11.190 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 111% (dự toán 10.000 tỉ đồng); thu tiền thuê đất, thuê mặt nước là 5.050 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 101% (dự toán 5.000 tỉ đồng).
Sở này cho rằng nhìn chung các khoản thu nhà, đất đều đạt theo kế hoạch dự toán đề ra.

KIÊN CƯỜNG

BÌNH LUẬN

âu quân

sao xin số nhà và hoàn công ở vĩnh lộc b bình chánh vẫn khó nhỉ ?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM