Lo đại gia nước ngoài núp bóng người Việt mua bất động sản

Bất động sản

Lo đại gia nước ngoài núp bóng người Việt mua bất động sản

(PLO)- UBND TP.HCM vừa cho biết, điều đáng ngại là pháp luật hiện hành chưa có quy định xử lý để ngăn chặn hình thức các đại gia nước ngoài núp bóng người Việt Nam mua các bất động sản ở Việt Nam.

Bản tin liên quan

Cụ thể, trong đề án về quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất (SDĐ) đai hiệu quả trên địa bàn TP vừa được ban hành, UBND TP đã đưa ra nhận xét những vấn đề còn tồn tại của Luật Đất đai 2013.

Theo UBND TP, hiện nay, một vấn đề đáng lưu tâm là việc kiểm soát quyền SDĐ của các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là tại các địa điểm có liên quan tới quốc phòng, an ninh. Các quy định pháp luật cho các trường hợp này đã hoàn chỉnh, vấn đề cần quan tâm không nằm trong các quy định pháp luật mà chủ yếu trong thực thi pháp luật không nghiêm.

"Điều đáng ngại khác là pháp luật hiện hành chưa có quy định xử lý để ngăn chặn hình thức các đại gia nước ngoài núp bóng người Việt Nam mua các bất động sản của hộ gia đình, cá nhân", văn bản của UBND TP nêu.

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài được sử dụng đất đai thông qua mua cổ phiếu ở mức chi phối doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường chứng khoán, mua trái phiếu do doanh nghiệp Việt Nam phát hành, cho vay tín dụng không chính thức hoặc chính thức v.v...


Nhiều vấn đề về quản lý đất đai, sử dụng đất được TP.HCM đưa ra các phương án giải quyết. Ảnh minh họa: Q.H

UBND TP cho biết Nhà nước quản lý đất đai bằng 4 công cụ, bao gồm: pháp luật đất đai, quy hoạch sử dụng đất, tài chính đất đai và hành chính đất đai.

Ở nước ta, công cụ pháp luật đã được quy định khá cụ thể dựa trên nguyên tắc của chê độ công hữu về đất đai nhưng vận hành được trong cơ chế thị trường.

Quyền sử dụng đất được xác định là quyền tài sản về đất đai thuộc người sử dụng đất thay thế cho đất đai. Về mặt pháp luật cũng vẫn còn những khoảng trống nhất định tạo nên nhiều sai lệch trong thực thi pháp luật, tạo nên thiếu bền vững xã hội ở những mức độ khác nhau.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (sau đây gọi chung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là quy hoạch sử dụng đất) ở nước ta chưa đạt được yêu cầu là nhiệm vụ thể hiện sự phát triển của các ngành, các cấp.

Do quy hoạch sử dụng đất còn phiến diện nên quy hoạch sử dụng đất ở nước ta không gắn với quy hoạch không gian, tức là không thể hiện được khả năng tăng giá trị đất đai do quy hoạch tạo ra.

Trong quản lý đất đai hiện nay, do chưa thực hiện đầy đủ 3 công cụ quy hoạch sử dụng đất đai, tài chính đất đai và hành chính đất đai đã làm cho Nhà nước và nhân dân không thể chủ động kiểm soát quá trình hình thành giá trị đất đai tăng thêm do đầu tư mang lại, cũng như giải quyết tốt việc phân phối lợi ích từ giá trị đất đai tăng thêm này.

"Do đó, việc nghiên cứu “Đề án quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” là rất cần thiết.

Qua thời gian nghiên cứu, UBND TP.HCM đã chính thức phê duyệt đề án quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn TP. Trong đó đề ra sáu phương án tăng tính hiệu quả quản lý,  sử dụng đất.

KIÊN CƯỜNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM