Kiểm tra việc phòng dịch COVID-19 tại công trình xây dựng

KIÊN CƯỜNG
KIÊN CƯỜNG
Thứ Sáu, ngày 16/7/2021 - 08:23

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các bên liên quan về triển khai biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng và công trình phục vụ yêu cầu phòng chống dịch.

Theo đó, sở đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của ngành y tế. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng, công văn của UBND TP.HCM và Sở Xây dựng về triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Phòng Quản lý đô thị, UBND phường, xã, thị trấn phối hợp Đội thanh tra địa bàn, Đội thanh tra cơ động rà soát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng tại công trình đang hoạt động. Trường hợp không đảm bảo các yêu cầu phải đề nghị tạm dừng hoạt động.

Đội thanh tra cơ động, Đội thanh tra địa bàn phối hợp với UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, UBND phường, xã, thị trấn kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng tại các công trình đang hoạt động, đặc biệt là các công trình có quy mô lớn. Trường hợp không đảm bảo các yêu cầu, báo cáo lãnh đạo thanh tra sở, lãnh đạo sở xem xét, quyết định.

Đội thanh tra địa bàn chủ động phối hợp với các địa phương xem xét điều kiện sinh hoạt tại khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa (nhà vệ sinh, điện, nước, xử lý rác thải...) đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch.

Đồng thời Đội thanh tra địa bàn cử nhân sự phối hợp địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19 (khi có yêu cầu). Trong quá trình phối hợp, đảm bảo số lượng công chức làm việc, trực tại trụ sở cơ quan (không quá 1/3 tổng số lượng theo hướng dẫn của UBND TP).

Số lượng công chức thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động xây dựng. Đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.


KIÊN CƯỜNG

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục