Hai nhóm giải pháp khắc phục hồ sơ đất đai trễ hẹn

Bất động sản
(PL)- Để giải quyết tình trạng các hồ sơ đất đai trễ hạn, Sở TN&MT TP.HCM ủy quyền cho giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) quận, huyện được ký giấy chứng nhận theo quy định. 

Ngoài ra, sở này triển khai đồng bộ mô hình liên thông thuế điện tử giữa cơ quan TN&MT với cơ quan thuế; ứng dụng tác nghiệp, chia sẻ cơ sở dữ liệu trên phần mềm HCM.Lis.

Trong sáu tháng đầu năm 2019, hệ thống VPĐKĐĐ TP đã tiếp nhận trên 379.000 hồ sơ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, tổng số hồ sơ đã giải quyết là trên 342.000 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 90,2%. Số hồ sơ trễ hạn là 34.231, chiếm tỉ lệ 10%. Nguyên nhân chính của việc trễ hạn này là các hồ sơ thuộc trường hợp ký mới giấy chứng nhận phải chuyển về VPĐKĐĐ TP giải quyết.

Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp, Sở TN&MT đã trình TP thực hiện ủy quyền cho giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ quận, huyện thực hiện ký hồ sơ của 17 thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở. Việc này sẽ giúp giải quyết được khoảng 40.000 hồ sơ trễ hạn mỗi năm, rút ngắn thời gian khoảng 10 ngày cho các bên, tiết kiệm chi phí vận chuyển hồ sơ khoảng 2 tỉ đồng/năm.

Ở nhóm giải pháp thứ hai, mô hình liên thông thuế điện tử đã triển khai thành công tại Chi nhánh VPĐKĐĐ quận 12 và mở rộng thêm ở chi nhánh quận 1. Theo kế hoạch, trong tháng 9 dự kiến tiếp tục thực hiện đối với các chi nhánh VPĐKĐĐ quận 6, 8, 10, 11, Tân Bình, Bình Tân và huyện Bình Chánh; tiến tới đồng bộ cho tất cả hệ thống trong năm 2020.

Phần mềm HCM.Lis đáp ứng được các yêu cầu trong công tác quản lý, cập nhật, khai thác sử dụng cơ sơ dữ liệu địa chính, chia sẻ thông tin đất đai cho các ngành có liên quan; khắc phục được những hạn chế và kế thừa phần mềm VILis trước đây, phù hợp với cấu trúc dữ liệu theo quy định của Bộ TN&MT,... ứng dụng, khai thác các tiện ích cho người quản lý và người sử dụng.

NC

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM