Gần 2.600 sai phạm đất đai được báo qua đường dây nóng

NGUYỄN DUY
NGUYỄN DUY
Thứ Ba, ngày 21/3/2017 - 12:57

(PLO)- Trong hai năm qua, đã có 2.556 trường hợp phản ánh qua đường dây nóng. Trong đó có 682 trường hợp phản ánh rõ nội dung sai phạm, có địa chỉ cụ thể đã được chuyển cho các cơ quan giải quyết.

Bộ TN&MT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về báo cáo kết quả giải quyết các trường hợp phản ánh về sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.


Đất đai là lĩnh vực có nhiều tranh chấp, khiếu kiện

Theo đó, từ ngày 1-4-2017, Bộ TN&MT sẽ công khai các trường hợp chậm báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thông tin phản ánh về vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai đã gửi về địa phương giải quyết theo thẩm quyền trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT và của Tổng cục Quản lý đất đai.

Hồi cuối tháng 4-2014, Bộ TN&MT đã thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý Nhà nước.

Đến nay, Tổng cục Quản lý đất đai của Bộ TN&MT đã tiếp nhận 2.556 trường hợp phản ánh qua đường dây nóng, đơn thư, email và báo chí. Trong đó có 682 phản ánh rõ nội dung sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai có địa chỉ cụ thể đã được chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền của địa phương giải quyết và báo cáo kết quả về Tổng cục Quản lý đất đai.

Tuy nhiên, việc kiểm tra, giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết các trường hợp trên của nhiều địa phương còn chậm. Đến hết năm 2016 vẫn còn 423 trường hợp chưa có báo cáo tình hình, kết quả giải quyết.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND các huyện, quận, thị xã và đơn vị liên quan đến các trường hợp phản ánh có trách nhiệm khẩn trương thanh tra, xem xét giải quyết các trường hợp phản ánh và báo cáo kết quả về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 31-3-2017 để theo dõi. 


NGUYỄN DUY

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục