Đồng Nai: Kiểm kê tất cả các loại đất từ 1-8

Bất động sản

Đồng Nai: Kiểm kê tất cả các loại đất từ 1-8

(PLO)- Việc kiểm kê lần này nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng đất và làm cơ sở quản lý, sử dụng đất đạt hiệu quả. 

Bản tin liên quan

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh vừa có buổi làm việc với các Sở, Ngành địa phương về việc kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019 theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Việc kiểm kê lần này nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng đất, làm cơ sở quản lý, sử dụng đất hiệu quả. Đây cũng là cơ sở để đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp, nhằm tăng cường sự quản lý của nhà nước về đất đai, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục....

Kiểm kê đất đai sẽ thực hiện ở ba cấp là tỉnh, huyện, xã, bao gồm các loại đất, đối tượng quản lý, sử dụng.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh chỉ đạo, việc kiểm kê đất đai phải triển khai đồng bộ, nhanh, chính xác. Trong đó, đặc biệt chú ý kiểm kê tình hình sử dụng đất lúa, đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao.

Thời hạn hoàn thành kiểm kê cấp xã từ 1-8 đến giữa tháng 1-2020 phải báo cáo kết quả; cấp huyện hoàn thành trước ngày 1-3-2020 và cấp tỉnh 16-4-2020.

VŨ HỘI

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM