Đồng Nai: Đất ở đô thị tăng 2.000 ha so với năm 2014

Bất động sản
(PL)- Ngày 23-4, ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã làm việc với Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai tỉnh về kết quả thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Đồng Nai năm 2019.

Bản tin liên quan

Đến nay, Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành kiểm kê đất đai ở ba cấp xã, huyện, tỉnh.

Theo kết quả kiểm kê, tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 586.362 ha, giảm hơn 3,4 ngàn ha so với kiểm kê năm 2014. Nguyên nhân biến động chủ yếu là do thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính giữa Đồng Nai và TP.HCM theo Nghị quyết 114/NQ-CP. Cụ thể là điều chỉnh khu vực Cù lao Gò Gia ở huyện Nhơn Trạch về cho TP.HCM và tính lại diện tích theo diện tích giải tích (tính theo khoanh bao các loại đất) theo quy định của Bộ TN&MT.

Các loại đất trồng lúa, cây lâu năm, rừng sản xuất, rừng phòng hộ, đặc dụng, đất ở, chuyên dùng, quốc phòng... có nhiều biến động do việc kiểm kê lại đất đai có những thay đổi theo quy định của trung ương. Trong đó đất trồng lúa giảm, đất trồng cây lâu năm tăng cao, đất rừng sản xuất, phòng hộ, giảm. Tuy nhiên, đất ở đô thị tăng hơn 2.000 ha so với kiểm kê năm 2014 vì thời gian qua nhiều xã trên địa bàn tỉnh chuyển thành phường.

PD

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM