17 thủ tục đất đai được thực hiện bằng phương thức điện tử

 H.TRÂM
H.TRÂM
Thứ Tư, ngày 6/7/2016 - 06:10

(PL)- Bộ TN&MT vừa xây dựng dự thảo nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai để phù hợp với yêu cầu của Luật Đất đai, Luật Giao dịch điện tử và Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ.

Dự thảo đề xuất 17 thủ tục hành chính thực hiện bằng phương thức điện tử. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu làm thủ tục hành chính về đất đai được quyền lựa chọn phương thức giao dịch với cơ quan nhà nước theo phương thức truyền thống và phương tiện điện tử, trừ trường hợp có quy định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 17 thủ tục thực hiện bằng phương thức điện tử gồm:

1. Thu hồi đất.

2. Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất.

4. Đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất.

5. Đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở.

6. Đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề.

7. Gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình khi hết hạn sử dụng.

8. Cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

9. Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

10. Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

11. Đăng ký, xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ.

12. Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

13. Đăng ký biến động đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển đổi công ty.

14. Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn…

15. Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hằng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

16. Cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi chứng chỉ định giá đất.

17. Thẩm định năng lực xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

H.TRÂM

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục