Xử phạt vi phạm giao thông có phân biệt nội - ngoại thành?

Tôi muốn hỏi

Xử phạt vi phạm giao thông có phân biệt nội - ngoại thành?

(PLO) Trước đây, nghị định 34/2010/NĐ-CP và Nghị định 71/2012/NĐ-CP đều có quy định về việc “Áp dụng thí điểm đối với một số vi phạm trong khu vực nội thành của các thành phố trực thuộc trung ương”.

Bản tin liên quan

"Xin chào ! Tôi là công dân hiện đang sinh sống & làm việc tại TP.HCM. Theo tôi được biết, hiên nay Nghị định số 171 đang là Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ & đường sắt mới nhất và đang có hiệu lực mà Chính phủ ban hành & áp dụng.

Vậy cho tôi hỏi, nếu hiện nay người dân vi phạm giao thông trong khu vực nội thành TPHCM thì sẽ bị xử lý chung theo Nghị định số 171 không hay áp dụng nội dung riêng nào khác của TPHCM?"

Nguyễn Luân (nguyen.thanh.luan.10.09.1993@gmail.com)


 

Chào bạn!

Đúng là trước đó, Chính phủ có quy định việc áp dụng thí điểm đối với một số vi phạm trong khu vực nội thành của các thành phố trực thuộc trung ương.

Nhưng từ ngày 1-1-2014, việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã được thay đổi bằng quy định mới, áp dụng theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP. Theo quy định này thì không còn quy định riêng về xử phạt vi phạm trong khu vực nội thành của các thành phố trực thuộc trung ương.

Tuy nhiên, căn cứ theo Điều 23 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2013) thì Chính phủ không còn quyền quy định mức phạt dành riêng đối với vi phạm giao thông tại nội thành của các thành phố trực thuộc trung ương mà Quốc hội đã trao quyền cho Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều này.

Nhưng, đến nay HĐND TPHCM vẫn chưa ban hành quy định về mức xử phạt đối với vi phạm giao thông tại khu vực nội thành nên có thể hiểu là tạm thời vẫn áp dụng quy định chung về khung, mức phạt quy định tại Nghị định 171/2013/NĐ-CP. Như vậy, hiện tại mức phạt nội thành và ngoại thành là như nhau, không phân biệt.

ĐL

BÌNH LUẬN

Tuấn lái xe

Ôi cám ơn, tôi cũng đang muốn biết thông tin này.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM