Từ ngày mai, ô tô từ 4 đến 9 chỗ không buộc lắp bình chữa cháy

Bạn đọc

Từ ngày mai, ô tô từ 4 đến 9 chỗ không buộc lắp bình chữa cháy

(PLO)- Từ ngày 10-1-2021 ô tô từ 4 đến 9 chỗ ngồi cần đảm bảo điều kiện hoạt động đã được kiểm định và không cần phải lắp bình chữa cháy nhưng phải đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy .  

Bản tin liên quan

Nghị định 136/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy sẽ có hiệu lực từ ngày 10-1-2021, thay thế Nghị định 79/2014.

Theo đó, tại điều 8 của Nghị định 136/2020 quy định các phương tiện giao thông cơ giới từ 4 đến 9 chỗ ngồi cần đảm bảo điều kiện hoạt động đã được kiểm định. Vật tư, hàng hóa bố trí, sắp xếp trên phương tiện này phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy…

Với quy định hiện hành thì tại Nghị định 79/2014 quy định các phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở lên phải đáp ứng các điều kiện về phóng cháy chữa cháy. Đặc biệt, ô tô từ 4 chỗ ngồi phải bố trí bình chữa cháy.

Ngoài ra, năm 2015, Bộ Công an ban hành Thông tư 57/2015 hướng dẫn các phương tiện giao thông đường bộ phải trang bị một trong các loại bình sau: bình cứu hỏa loại dưới 4 kg, bình bọt loại dưới 5 lít, bình nước với chất phụ gia chữa cháy dưới 5 lít hoặc bình khí CO2 loại dưới 4 kg.

Như vậy, từ ngày 10-1-2021 Nghị định 136/2020 có hiệu lực thì các xe ô tô từ 4 chỗ đến 9 chỗ ngồi sẽ không bắt buộc lắp bình chữa cháy nhưng phải đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy trên xe.

VÕ HÀ

BÌNH LUẬN

Thích Sinh Sự

Nội thất xe thường ra người ta đã thiết kế và lắp đặt rất hợp lý. Tự dưng lại lắp bình chữa cháy vào trong, dòm chả biết sẽ lắp vào chỗ nao trên xe. Nay bỏ quy định kỳ cục này là đúng, cho dân nhờ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM