Từ 8-2-2021, được thỏa thuận thời gian, địa điểm cấp sổ hồng

Bạn đọc

Từ 8-2-2021, được thỏa thuận thời gian, địa điểm cấp sổ hồng

(PLO)- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp sổ hồng được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và cơ quan có thẩm quyền cấp giấy.  

Bản tin liên quan

Qua thông tin trên báo chí, tôi được biết nhà nước đã có ban hành các quy định mới trong thủ tục cấp sổ hồng. Theo đó, có thêm nhiều cơ quan được giao quyền cấp sổ hồng hơn trước. Đặc biệt người dân có thể thỏa thuận nơi làm thủ tục mà không phải đến trụ sở cơ quan nhà nước. Tôi thấy điều này rất có lợi cho người dân. Xin cho tôi hỏi các quy định này cụ thể là như thế nào? 

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Ái (Hóc Môn, TP.HCM)

Luật sư Phạm Minh Tâm, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Ngày 18-12 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 148/2020 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Nghị định 148/2020 (hiệu lực từ ngày 8-2-2021) có nhiều điều chỉnh về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ hồng).

Theo khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020 (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014), cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại sổ hồng gồm hai cơ quan: Văn phòng đăng ký đất đai; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Nghị định 148/2020 cũng quy định thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục nêu trên theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và các cơ quan này. Nghị định có lưu ý là thời gian thỏa thuận làm các thủ trên không được quá thực hiện thủ tục do UBND cấp tỉnh quy định.

Đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì UBND cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận thì trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa thì thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua bộ phận một cửa; trừ trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại sổ hồng tại địa điểm ngoài trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Hiện nay, theo Nghị định 43/2014 thì chỉ có văn phòng đăng ký đất đai mới có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại sổ hồng. Đồng thời, người dân khi thực hiện các thủ tục trên phải trực tiếp đến văn phòng đăng ký đất đai để nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Như vậy so với quy định hiện hành thì Nghị định 148/2020 đã mở rộng thẩm quyền cơ quan được cấp sổ hồng và tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn để người dân lựa chọn thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục. 


TRÚC PHƯƠNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM