Từ 2022, tổ chức được hoãn nộp tiền khi bị phạt hành chính

Bạn đọc

Từ 2022, tổ chức được hoãn nộp tiền khi bị phạt hành chính

(PLO)- Luật Xử lý vi phạm hình chính sửa đổi năm 2020 bổ sung thêm quy định tổ chức được hoãn thi hành quyết định xử phạt hành chính.

Bản tin liên quan

Đây là quy định mới được bổ sung trong trong Luật Xử lý vi phạm hình chính sửa đổi năm 2020 (sửa đổi, bổ sung cho Luật xử lý vi phạm hành chính 2012). Luật này có hiệu lực từ 1-1-2022.

Theo đó, tại Khoản 37, Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hình chính sửa đổi năm 2020 quy định, việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền được áp dụng khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Cá nhân bị phạt tiền từ 2 triệu đồng trở lên (quy định hiện hành từ 3 triệu trở lên), tổ chức bị phạt tiền từ 100 triệu đồng trở lên (quy định mới).
- Cá nhân đang gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn; tổ chức đang gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh.
Trường hợp cá nhân gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi ngươi đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc. Trường hợp cá nhân gặp khó khăn về kinh tế do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn thì phải có thêm xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên.
Trường hợp tổ chức đang gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh thì phải có xác nhận của UBND cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.
- Cá nhân, tổ chức phải có đơn đề nghị hoãn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính kèm theo văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, theo quy định tại khoản 1 Điều này gửi người đã ra quyết định xử phạt trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 68 của Luật này. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, người đã ra quyết định xử phạt xem xét, quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt đó.
Như vậy, kể từ 1-1-2022 cá nhân, tổ chức khi bị xử phạt hành chính sẽ được quyền hoãn đóng phạt khi đáp ứng đủ ba điều kiện nêu trên. Trong khi theo quy định hiện hành việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền chỉ áp dụng đối với cá nhân.
Ngoài ra, tại Khoản 37 điều này cũng quy định thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt không quá 3 tháng, kể từ ngày có quyết định hoãn.

ĐẶNG LÊ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM