Từ 1-7, người dân được cấp hộ chiếu nơi thuận tiện nhất

Bạn đọc
Ngày 1-7, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới về thủ tục cấp hộ chiếu.

Bản tin liên quan

Cụ thể, theo khoản 3 Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, công dân đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trong nước lần đầu thực hiện thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

Riêng với những công dân có thẻ căn cước công dân thì thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu lần đầu tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương nơi thuận lợi nhất.

Một điểm mới khác của luật này là công dân cấp hộ chiếu từ lần thứ hai thực hiện tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Cũng từ ngày 1-7, công dân từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp hộ chiếu gắn chip điện tử. Hộ chiếu có gắn chip điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người được cấp.

TRÚC PHƯƠNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM