Trợ cấp thai sản sẽ tăng từ 1-7

Bạn đọc

Trợ cấp thai sản sẽ tăng từ 1-7

(PLO)- Bắt đầu từ ngày 1-7, mức trợ cấp thai sản mới sẽ tăng hơn 7,4% so với quy định hiện hành và người lao động nam cũng được trợ cấp thai sản.   

Bản tin liên quan

Theo đó, căn cứ vào Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 47/2017/NĐ-CP, mức lương cơ sở sẽ từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng. Mức lương cơ sở tăng sẽ kéo theo mức trợ cấp thai sản tăng lên.

Tại  điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi:

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.


Từ 1-7, lao động nữ mang thai hộ được hưởng chế độ cao hơn  trước.
Ảnh: internet

Lao động nữ được phép xin nghỉ thêm để chăm sóc con sau thời gian nghỉ thai sản chính thức. Cụ thể, trong vòng 30 ngày, kể từ ngày làm việc đầu tiên sau khi nghỉ theo chế độ nghỉ thai sản, lao động nữ có quyền xin nghỉ thêm để phục hồi sức khỏe và được nhận 30% lương tối thiểu chung/ngày trong trường hợp nghỉ tại nhà, hoặc 40% lương tối thiểu chung/ngày nếu nghỉ tại cơ sở tập trung.

Cụ thể ngày nghỉ như sau:
Nghỉ 5 ngày/ năm trong những trường hợp bình thường
Nghỉ tối đa 7 ngày/ năm trong trường hợp sinh mổ
Nghỉ tối đa 10 ngày/ năm trong trường hợp mang đa thai

Chế độ dành cho lao động nam có vợ sinh con


Lao động nam được nghỉ việc hưởng chế độ khi vợ sinh con: Ảnh Internet

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

- Nghỉ 05 ngày làm việc;

- Nghỉ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

- Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

NGUYỄN HIỀN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM