Trợ cấp sinh con tăng đáng kể

Bạn đọc
Từ ngày 1-7-2019, với sự thay đổi về lương cơ sở thì trợ cấp thai sản dành cho lao động nữ sẽ tăng lên đáng kể.

Điều 38 Luật BHXH 2014 nêu rõ lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con dưới sáu tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Mức lương cơ sở hiện hành là 1,39 triệu đồng tương ứng với mức trợ cấp thai sản một lần là 2,78 triệu đồng. Tuy nhiên, từ thời điểm ngày 1-7-2019 Nghị định 38/2019 có hiệu lực, thì lương cơ sở tăng lên mức 1,49 triệu đồng, đồng nghĩa trợ cấp thai sản là 2,98 triệu đồng, tăng 200.000 đồng so với mức hiện hành.

Đây không phải là khoản tiền duy nhất trong chế độ thai sản được tăng lên, một số khoản tiền khác cũng được tăng lên theo mức tăng của lương cơ sở như:

• Tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản bằng 447.000 đồng/ngày, tăng 30.000 đồng;

• Lao động nữ sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2,98 triệu đồng, hiện hành là 2,78 triệu đồng cho mỗi con.

Theo Điều 31 Luật BHXH 2014, đối tượng là người lao động nam được hưởng chế độ trợ cấp thai sản một lần gồm:

• Lao động nam đóng BHXH từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con có vợ không tham gia BHXH bắt buộc.

• Người chồng có vợ nhờ mang thai hộ đóng BHXH từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con được hưởng trợ cấp nếu cả vợ và người mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc hoặc không đủ điều kiện.

TRÚC PHƯƠNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM