Xác định tuổi hưởng lương hưu đối với đảng viên

Tôi muốn hỏi
Công ty của tôi là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, UBND tỉnh quản lý. 

Công ty có một nhân viên là đảng viên, trong hồ sơ cán bộ, sổ BHXH, CMND và một số giấy tờ tùy thân ghi ngày sinh 20-6-1959 những hồ sơ, lý lịch đảng viên lại ghi ngày sinh là 20-6-1958. Cho tôi hỏi nhân viên này có thuộc đối tượng thực hiện theo Hướng dẫn số 1901-CV/BTCTW ngày 5/12/2016 của Ban Tổ chức Trung ương “hướng dẫn thực hiện Kết luận số 13 của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên” không? Trường hợp này phải thực hiện như thế nào để bảo đảm chế độ, chính sách BHXH đối với người lao động và theo quy định đối với đảng viên?

Bạn đọc BÙI CHUNG (Thái Bình)

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại Công văn số 5144/LĐTBXH-BHXH ngày 7-12-2017 của Bộ LĐ-TB&XH về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với người nghỉ hưu theo kết luận của Ban Bí thư tại Thông báo số 13-TB/TW, khi xem xét điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu theo Điều 54 Luật BHXH thì căn cứ vào ngày tháng năm sinh trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) để xác định tuổi đời của cán bộ.

Thời điểm hưởng lương hưu thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 59 của Luật BHXH (là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật).

Trường hợp nhân viên trên là đảng viên thì thực hiện chế độ hưu trí theo hướng dẫn tại Công văn số 5144/LĐTBXH-BHXH nêu trên, cụ thể nếu người này đã có đủ 20 năm đóng BHXH và được đơn vị có quyết định cho nghỉ việc từ ngày 1-7-2018 trở đi thì cơ quan BHXH sẽ có giải quyết hưởng lương hưu theo quy định.

(Theo Chinhphu.vn)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM