Viết đơn kiện ra sao?

Tôi muốn hỏi
(PLO)- 

Bản tin liên quan

Ba tôi có cho người quen trồng hoa màu trên mảnh đất của gia đình bốn năm. Nay hết hạn, ba tôi lấy lại đất mà họ không trả. Ba tôi nói tôi viết đơn cho ông ấy đi kiện ra toà đòi đất. Pháp luật có quy định về mẫu đơn khởi kiện gồm những nội dung gì hay không?

Phạm Trần Tiến Quân (pttienquan_g7hatachi@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Theo Điều 164 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011), quy định về hình thức, nội dung đơn khởi kiện như sau:

1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện phải làm đơn khởi kiện.

2. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

- Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

- Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

-Tên, địa chỉ của người khởi kiện;

- Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có;

- Tên, địa chỉ của người bị kiện;

- Tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nếu có;

- Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

- Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có.

Người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ vào phần cuối đơn. Kèm theo đơn khởi kiện phải có các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của người khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp…

Bạn cần lưu ý, nếu đơn khởi kiện không có đầy đủ các nội dung nêu trên thì toà án thông báo để người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn cho đúng quy định.

Như vậy, bạn có thể tham khảo quy định nêu trên để viết đơn đúng đầy đủ các nội dung như luật định. 

KIM PHỤNG

BÌNH LUẬN

Trần Hoàng An

Tốt nhất bạn nên nhờ Văn phòng Luật gần nhà làm đơn,bởi vì Luật sư làm đơn còn phải sửa tới ,sửa lui vài lần ,xá gì bạn là tay ngang!
-- Hồ sơ kèm theo đơn phải có GCN QSD Đất do cha bạn đứng tên mới có quyền ký tên khởi kiện,Hợp đồng cho thuê đất hay cho mượn đất...Nếu không có 2 chứng từ đó thì TA không thể nhận đơn khởi kiện.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM