Từ 7-2020, khôi phục giá trị cho hộ chiếu bị mất được tìm thấy

Tôi muốn hỏi

Từ 7-2020, khôi phục giá trị cho hộ chiếu bị mất được tìm thấy

(PLO)- Hộ chiếu phổ thông đã bị hủy giá trị sử dụng do bị mất khi tìm lại được còn nguyên vẹn và có thị thực do nước ngoài cấp còn thời hạn thì được xem xét khôi phục.

Bản tin liên quan

Tôi nghe nói Quốc hội vừa thông qua luật xuất nhập cảnh mới, trong đó cho phép khôi phục các hộ chiếu đã bị mất nhưng được tìm thấy. Xin hỏi, thông tin trên được quy định cụ thể như thế nào?

Bạn đọc Huỳnh Văn Trung (vantrung…@gmail.com).

Luật sư Nguyễn Tri Đức, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Quốc hội vừa thông qua Luật Xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam năm 2019.

Theo đó, Điều 32 luật này quy định hộ chiếu phổ thông đã bị hủy giá trị sử dụng do bị mất ở trong nước, sau khi tìm lại được còn nguyên vẹn và có thị thực do nước ngoài cấp còn thời hạn thì được xem xét khôi phục.

Người đề nghị khôi phục hộ chiếu điền đầy đủ thông tin vào tờ khai kèm theo hộ chiếu và nộp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an hoặc cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh nơi thuận lợi.

Trong thời hạn không quá ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an trả hộ chiếu đã được khôi phục giá trị sử dụng cho người đề nghị. Trường hợp không đồng ý khôi phục giá trị sử dụng thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh trả hộ chiếu đã được khôi phục giá trị sử dụng cho người đề nghị. Nếu không đồng ý khôi phục giá trị sử dụng thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

Như vậy, kể từ ngày 1-7-2020 (ngày Luật Xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam năm 2019 có hiệu lực), công dân có hộ chiếu phổ thông đã bị hủy giá trị sử dụng do bị mất ở trong nước, sau khi tìm lại được còn nguyên vẹn và có thị thực do nước ngoài cấp còn thời hạn thì được xem xét khôi phục giá trị sử dụng.

Đây là một quy định mới của Luật Xuất nhập cảnh cảnh cho công dân Việt Nam năm 2019 nhằm tạo thuận lợi cho người dân mất hộ chiếu đã được thị thực của nước ngoài nhưng tìm lại được.

TRÚC PHƯƠNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM