Thẻ nhà báo do hai cựu bộ trưởng ký có còn hiệu lực?

Tôi muốn hỏi

Thẻ nhà báo do hai cựu bộ trưởng ký có còn hiệu lực?

(PLO)- Thẻ nhà báo do một trong hai cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son hoặc Trương Minh Tuấn ký vẫn còn hiệu lực nếu còn trong thời hạn cấp thẻ.

Bản tin liên quan

Tôi làm trong bộ phận truyền thông ở một công ty. Tôi được biết mới đây tòa án đưa ra xét xử hai cựu bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn. Vừa rồi có nhiều nhà báo đến liên hệ với chúng tôi công tác và trình thẻ có chữ ký của một trong hai cựu bộ trưởng TT&TT nói trên.

Cho tôi hỏi những thẻ do cựu bộ trưởng đang bị tòa xét xử còn giá trị pháp lý nữa không?

Bạn đọc thuhang…@gmail.com

Luật sư Lê Văn HoanĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Thẻ nhà báo được cấp cho những người đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn được xét cấp thẻ nhà báo theo Điều 27 Luật Báo chí.

Luật cũng quy định kỳ hạn cấp thẻ nhà báo là năm năm. Thời hạn sử dụng thẻ nhà báo được ghi trên thẻ. Trong trường hợp đặc biệt, việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo do bộ trưởng Bộ TT&TT quyết định. Bộ TT&TT là cơ quan cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo.

Bộ TT&TT trực tiếp trao thẻ cho đại diện cơ quan báo chí ở trung ương và chuyển thẻ nhà báo đến Sở TT&TT để trao cho cơ quan báo chí ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các cơ quan báo chí tổ chức trao thẻ nhà báo cho những người được cấp thẻ, đồng thời phổ biến các quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà báo, các quy định về sử dụng thẻ nhà báo, quy định về đạo đức nghề nghiệp báo chí để nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của người được cấp thẻ nhà báo.

Như vậy, thẩm quyền cấp thẻ nhà báo đã được pháp luật quy định là Bộ TT&TT, trong đó bộ trưởng là người đứng đầu thì có trách nhiệm ký.

Việc ký thẻ nhà báo là ký với tư cách bộ trưởng, tức người đứng đầu Bộ TT&TT. Người được pháp luật quy định về thẩm quyền chứ không phải cá nhân người đó và bộ trưởng có thể là những cá nhân khác nhau được bổ nhiệm theo luật định.

Do vậy, thẻ nhà báo vẫn còn hiệu lực nếu còn trong thời hạn cấp thẻ mà không phụ thuộc vào người ký thẻ nhà báo còn hay không còn giữ chức vụ bộ trưởng Bộ TT&TT. Các thẻ nhà báo mà các nhà báo đang dùng có chữ ký của một trong hai cựu bộ trưởng đều đang có hiệu lực.

VÕ HÀ ghi

BÌNH LUẬN

Nguyễn Phúc Hội

Có lẽ nên đổi thẻ khác cho những người có thể là hay hơn dù được"nội dung bài báo" giải thích rất ư là hợp cái lẽ!

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM