Số căn cước công dân cấp theo nơi thường trú hay nơi khai sinh

Tôi muốn hỏi
Số căn cước công dân gồm mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh.

Bản tin liên quan

Con tôi đăng ký thường trú tại Hà Nội nhưng khai sinh tại Quảng Bình. Nay con tôi đủ 14 tuổi. Xin hỏi nếu làm căn cước công dân (CCCD) cho con thì số định danh được cấp theo mã tỉnh đăng ký thường trú hay nơi đăng ký khai sinh? Nếu là nơi khai sinh thì các thông tin thường trú của con tôi có được cập nhật hay không?

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Thu (ngocthu…@gmail.com)

Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 13 Nghị định 137/2015, số định danh cá nhân trên thẻ CCCD (số CCCD) là dãy số tự nhiên gồm 12 số. Trong đó gồm mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và khoảng số ngẫu nhiên.

Số định danh được cấp khi cá nhân đăng ký khai sinh. Trường hợp công dân đã đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú nhưng chưa được cấp số định danh thì số định danh sẽ được cấp khi công dân thực hiện thủ tục cấp thẻ CCCD.

Như vậy, số định danh không thể hiện nơi đăng ký thường trú của cá nhân. Tuy nhiên, theo Điều 9 và Điều 15 của Luật CCCD, thông tin về thường trú của cá nhân phải được thu thập và cập nhật tại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu về CCCD.

Do vậy, dù thông tin nơi đăng ký thường trú của cá nhân không hiển thị trên số định danh nhưng thông tin này vẫn được cập nhật tại các hệ thống dữ liệu.

TRÚC PHƯƠNG

BÌNH LUẬN

Nguyễn ngọc vương

Cho tôi hỏi , tôi đăng kí khai sinh 1966
( trườc giải phóng) ở tỉnh A , vì giấy khai sinh cũ hư nát, nên năm 2015 tôi đã làm lại khai sinh mới nơi tôi ở và có hộ khẩu thường trú tỉnh B , vậy khi cấp số định danh cá nhân hay khi làm căn cước công dân thì sẽ sử dụng mã tỉnh nào, xin cảm ơn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM