Nhìn thẻ BHYT, biết được mức hưởng của từng người

Tôi muốn hỏi

Nhìn thẻ BHYT, biết được mức hưởng của từng người

Dựa vào các ký tự trên thẻ bảo hiểm y tế, người dân có thể biết người tham gia được hưởng quyền lợi từ bảo hiểm y tế như thế nào.

Tôi nghe nói chỉ cần người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) xem những thông tin trên thẻ thì có thể biết được mình được mức hưởng như thế nào khi đi khám chữa bệnh (KCB). Vậy cụ thể ra sao, nhờ cơ quan bảo hiểm xã hội có thể giải thích rõ.

Bạn đọc Hà Vy (TP.HCM)

Một đại diện Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Mã thẻ BHYT bao gồm 15 ký tự, được chia thành bốn ô. Trong đó, ô thứ nhất (gồm hai ký tự) là mã đối tượng tham gia BHYT.

Ô thứ hai (gồm một ký tự) được ký hiệu bằng số theo thứ tự từ 1 đến 5, là mức hưởng BHYT.

Cụ thể: Số 1: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế; chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện (quận) lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Số 2: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT và có giới hạn thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế; chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện (quận) lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Số 3: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT và có giới hạn thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế; 100% chi phí KCB tại tuyến xã (phường) và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở (tương đương với 223.500 đồng hiện nay).

Số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT và có giới hạn thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế; 100% chi phí KCB tại tuyến xã (phường) và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở (tương đương với 223.500 đồng hiện nay).

Số 5: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển.

Ô thứ ba (gồm hai ký tự): Được ký hiệu bằng số (từ 1 đến 99), là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi phát hành thẻ BHYT.

Ô thứ tư (gồm 10 ký tự): Là số định danh cá nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT.

VÕ HÀ

BÌNH LUẬN

Lê Văn Lâm

Thủ tướng chỉ đạo chậm nhất ngày 01/01/2020 bhxh phai cấp thẻ bhyt dien tử, nay là gần cuối tháng 02/2020 mà chưa có?

Pham Duc

Tựa đề bài viết "Nhìn thẻ BHYT, biết được mức hưởng của từng người". Nhưng cuối cùng hơi khó hiểu?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM