Nhà mới cấp giấy chứng nhận, bán bị nộp thuế TNCN?

Tôi muốn hỏi
Vợ chồng tôi có căn nhà mới được cấp giấy chứng nhận. 15 ngày sau khi nhận giấy chứng nhận thì cần tiền nên chúng tôi bán nhà.

Cơ quan thuế tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) dù đây là căn nhà duy nhất, lý do là vì chúng tôi bán sau khi được cấp giấy dưới 183 ngày. Cơ quan thuế tính vậy đúng không?

Pham thi hang (phamthang_1800 @gmail.com)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAOĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 3 Thông tư 111 ngày 15-8-2013 và Thông tư 92 ngày 15-6-2012 của Bộ Tài chính quy định đối tượng được miễn thuế TNCN là khi bạn chỉ có duy nhất một căn nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và phải đáp ứng đồng thời ba điều kiện sau đây:

1. Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở tại thời điểm chuyển nhượng.

2. Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày (thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở). 

3. Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở đó.

Như vậy, vợ chồng bạn mới chỉ hội đủ hai điều kiện để được miễn thuế TNCN, còn điều kiện thứ ba về thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày thì bạn không thỏa mãn được nên cơ quan thuế thu tiền thuế TNCN của vợ chồng bạn là đúng quy định pháp luật.

KIM PHỤNG ghi

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM