Người lao động ký nhiều hợp đồng, mức đóng BHXH ra sao?

Tôi muốn hỏi
Nếu trường hợp một người lao động ký kết với nhiều chủ doanh nghiệp có nhiều hợp đồng khác nhau thì mức đóng xảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) ở mức nào? 

Giả sử tất cả hợp đồng đều đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng thì nếu bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì giải quyết theo mức hợp đồng nào?

Bạn đọc có địa chỉ email thanhtra…@gmail.com

BHXH TP.HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 4 Điều 85 Luật BHXH thì người lao động giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đồng thời với nhiều người sử dụng lao động khác nhau thì sẽ đóng BHXH theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc giao kết đầu tiên. Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 13 Luật BHYT quy định mức đóng BHYT theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc có mức tiền lương cao nhất.

Cũng theo khoản 7 Điều 4 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20-9-2017 của Bộ LĐ-TB&XH thì trường hợp người lao động đồng thời giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với nhiều người sử dụng lao động thì tiền lương làm cơ sở tính hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính như sau: Bằng tổng các mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tất cả hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc tại tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp nhưng không quá 20 tháng lương cơ sở.

Nghỉ thai sản từ ngày 1-7 sẽ được nâng mức trợ cấp

Theo quy định thì từ ngày 1-7-2018 mức lương cơ sở sẽ chính thức được điều chỉnh tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, tăng 90.000 đồng/tháng. Như vậy, những người đang nghỉ thai sản trong thời gian này thì sau khi đi làm lại có được truy lãnh không?

Nguyễn Thị Hiền (Quận 12, TP.HCM)

BHXH TP.HCM trả lời: Theo Nghị định số 72/2018/ NĐ-CP ngày 15-5-2018 của Chính phủ thì từ ngày 1-7- 2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng.

Thông tư số 59/2018/TT-BLĐTBXH ngày 29-12- 2015 của Bộ LĐ-TB&XH quy định mức hưởng chế độ thai sản của người lao động không được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng.

Như vậy, những người nghỉ thai sản trước ngày 1-7- 2018 sẽ không được điều chỉnh theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng. Người nghỉ thai sản từ ngày 1-7- 2018 trở đi sẽ áp dụng mức lương cơ sở 1.390.000 đồng để tính trợ cấp thai sản.

VÕ HÀ ghi

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM