Người già cô đơn được trợ giúp pháp lý miễn phí?

Tôi muốn hỏi

Người già cô đơn được trợ giúp pháp lý miễn phí?

Cô tôi 61 tuổi, sống một mình ở dưới quê bị kiện ra toà tranh chấp quyền sử dụng đất. Tôi nghe nói là người già cô đơn thì được trợ giúp pháp lý miễn phí đúng không?
Thu Hong Le Thi(thuhong_10590@yahoo.com)

Bản tin liên quan

Luật sư TÔ NGỌC MINH TUẤN, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 4 Luật Trợ giúp pháp lý thì không thu phí, lệ phí, thù lao từ người được trợ giúp pháp lý. Tại Điều10 Luật trên quy định người được trợ giúp pháp lý bao gồm:

1. Người nghèo.

2. Người có công với cách mạng.

3. Người già cô đơn, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa…

Trong đó, người già cô đơn không nơi nương tựa là người từ đủ 60 tuổi trở lên, sống cô đơn không nơi nương tựa.

Như vậy, theo qui định nêu trên thì cô của bạn thuộc diện được trợ giúp pháp lý miễn phí. Cô của bạn có thể liên hệ Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước ở địa phương để được trợ giúp về mặt pháp lý như tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng…

KIM PHỤNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM