Người dân có được giữ lại hộ chiếu hết hạn không?

VÕ HÀ ghi
VÕ HÀ ghi
Thứ Hai, ngày 16/10/2017 - 06:00

Hộ chiếu của tôi sắp hết hạn sử dụng và tôi đang định làm thủ tục để được cấp hộ chiếu mới. 

Tôi muốn hỏi khi làm thủ tục cấp hộ chiếu mới thì tôi có phải nộp lại hộ chiếu đã hết hạn không? Tôi rất muốn giữ lại hộ chiếu hết hạn để làm kỷ niệm vì trên hộ chiếu có xác nhận nhập cảnh của nhiều quốc gia tôi đã đi qua.

Thanh Mai (thanhmai…@gmail.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo Thông tư số 27/2007 của Bộ Công an quy định việc cấp lại hộ chiếu, trong đó có trường hợp “hộ chiếu hết thời hạn” (tiết b điểm 1 Mục I). Tuy nhiên, nội dung này đã được sửa đổi bởi Thông tư 07/2013. Theo đó, quy định việc cấp lại hộ chiếu chỉ liệt kê các trường hợp: Hộ chiếu bị mất, bị hư hỏng, còn thời hạn cần cấp lại, tách trẻ em trong hộ chiếu của mẹ hoặc cha mà không có trường hợp cấp lại do “hộ chiếu hết thời hạn”.

Như vậy, đối với hộ chiếu đã hết hạn thì không còn giá trị nên trong trường hợp này nếu có nhu cầu thì người dân phải làm thủ tục như cấp mới theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư 07/2013. Theo đó, cơ quan chức năng không yêu cầu người dân nộp lại hộ chiếu đã hết hạn. Vì thế, người dân có quyền giữ lại hộ chiếu này theo nhu cầu cá nhân.

VÕ HÀ ghi

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục